12 องค์กรประชาชนอีสาน ร้องปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข

12 องค์กรประชาชนอีสาน ร้องปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข

22 พ.ค. 2558 เครือข่าย 12 องค์กรประชาชนอีสาน ออกแถลงการณ์ “ปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข” กรณีการควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษาดาวดิน รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวโดยเร็วแบบไม่มีเงื่อนไข 2.การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ การแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนจะต้องยอมรับความหลากหลายทางความคิดและแสดงซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย 3.ยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557) 4.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน และ คืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็ว 

แถลงการณ์
ปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข

นับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และออกประกาศ คำสั่ง เพื่อล้มล้างนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งหมด  แล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  ขึ้นมาแทนที่  ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนคือไม่มีกลไกทางการเมืองใดที่แต่งตั้งโดย คสช. ที่ยึดโยงอำนาจกับประชาชน  ในที่สุดการเมืองไทยก็วนเวียนกลับมาสู่วงจร อุบาทว์ เช่นเดิม

การที่ไม่มีกลไกทางการเมืองในการยึดอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงแล้ว  กลไกข้าราชการและทหารยังเดินหน้าขออนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเอื้อต่อการลงทุน เตรียมเสนอ  พ.ร.บ.แร่  ผ่าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียม และโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่แต่อย่างไร การครบรอบ ๑ ปีของการรัฐประหาร ทำให้นักศึกษากลุ่มดาวดินได้ออกมาแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการรัฐประหาร โดยการถือป้ายผ้าข้อความว่า “คัดค้านรัฐประหาร” และได้พูดถึงปัญหาสำคัญประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการรัฐประหารคือ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากร เช่น เหมืองแร่ทองคำ การจัดการน้ำ ปิโตรเลียม การไล่รื้อที่ดินจากแผนแม่บทป่าไม้และที่ดิน โดยระบุว่า การกระทำทั้งหลายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน และไม่สนในประเด็นเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิชุมชน ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น

การแสดงออกของกลุ่มนักศึกษาดาวดินในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการนำประเด็นผลกระทบทางทรัพยากร มาสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่าหลังรัฐประหารมา ๑ ปี ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ มิหนำซ้ำกลไกของข้าราชการและทหารกลับเดินหน้าผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในอีสาน โดยไม่เคยที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน จุดยืนของนักศึกษากลุ่มนี้ยังประกาศชัดถึงจุดยืนในการต้อต้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต่อต้านอำนาจที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จนนำมาซึ่งการถูกจับควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษาดาวดิน รวมทั้งสิ้น ๗ คน

เราเครือข่าย ๑๒ องค์กรประชาชนอีสาน จึงมีข้อเสนอดังนี้

๑.ให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวโดยเร็วแบบไม่มีเงื่อนไข
๒.การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ การแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนจะต้องยอมรับความหลากหลายทางความคิดและแสดงซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย
๓.ยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช ๒๕๕๗)
๔.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน และ คืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็ว 

                    
เครือข่าย ๑๒ องค์กรประชาชนอีสาน
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง