13 ภาคประชาชนอีสานร้องปล่อย นศ.โดยไม่มีเงื่อนไข “เราเชื่อมั่น คนเบื้องหลัง คือ ประชาชน!”

13 ภาคประชาชนอีสานร้องปล่อย นศ.โดยไม่มีเงื่อนไข “เราเชื่อมั่น คนเบื้องหลัง คือ ประชาชน!”

2 ก.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา 13 ภาคประชาสังคมอีสาน ออกแถลงการณ์ “..ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข เราเชื่อมั่น คนเบื้องหลัง คือ ประชาชน..!!” รายละเอียด ดังนี้ 

..ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข 
เราเชื่อมั่น คนเบื้องหลัง คือ ประชาชน..!!

จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ ทหาร ได้บุกเข้าจับกุมนักศึกษา นักกิจกรรม “ กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ สวนเงินมีมา กรุงเทพฯ นั้น 

ในนามองค์กรภาคประชาชน ภาคอีสาน ที่ร่วมลงชื่อแนบท้ายนี้ ขอยืนว่า ที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่ถูกจับกุม คุมขัง  โดยเฉพาะกลุ่ม “ ดาวดิน ” เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานเคียงข้างชาวบ้านผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน โดยเข้าไปอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐและอกชน ในภาคอีสาน   เราองค์กรที่ร่วมลงชื่อนี้ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ ทหาร กระทำการจับกุมนักศึกษาที่มีความบริสุทธิ์ใจในการยืนเคียงข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากและมีการให้ข่าวไปในทำนองที่ว่ากลุ่มนักศึกษารับจ้างเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลและเชื่อมโยงกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันกับข้ามรัฐบาล  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการพูดแบบลอยๆไม่มีหลักฐานเพื่อเป็นการสร้างความเกลียดชังของคนในสังคมต่อกลุ่มนักศึกษาที่มีความบริสุทธิ์ใจ และเราเรียกร้องให้รัฐบาลนำหลักฐานมาเปิดเผยให้สังคมรับทราบ ไม่ใช่พูดไปเพื่อทำลายความชอบธรรมของกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น

เราเชื่อมั่นว่า ผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงของกลุ่มนักศึกษา คือ ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ที่ปล้นเอาทรัพยากรธรรมชาติจากผืนดินของชาวบ้านเพื่อตอบสนองความร่ำรวยให้กับกลุ่มของตนและพวกพ้อง และการจับกุมนักศึกษาไม่สามารถจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ถ้าชนชั้นนำยังหลงในอำนาจของตนและกอบโกยเอาทรัพยากรธรรมชาติไปตอบสนองความโลภของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และจะมีนักศึกษากลุ่มต่างๆผลัดเปลี่ยนกันลุกขึ้นมาท้าท้ายอำนาจตลอดไปจนกว่าความเป็นธรรมในสังคมจะบังเกิดขึ้นกับสังคมไทย เราเชื่อว่าการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือการแก้ปัญหาประเทศไทย

และเราในนามองค์กรภาคประชาชน ภาคอีสาน ที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์แนบท้ายนี้ จึงยังคงขอยืนยัน “ให้มีการปล่อยตัวนักศึกษา นักกิจกรรม ทั้ง 14 คน จากสถานที่คุมขัง โดยไม่มีเงื่อนไข” 

ด้วยความเคารพ
“ในเสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันของเพื่อนมนุษย์”
30 มิถุนายน 2558

– คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)
– เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน
– ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน
– เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
– เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
– เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์
– เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์
– โครงการทามมูล
– กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
– เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
– ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชนนครราชสีมา
– ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี
– เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา

 

ที่มาภาพ: ดาวดิน สังกัดพรรคสามัญชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 16 องค์กรภาคประชาสังคมอีสาน จี้รัฐต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับ ‘7 นศ.ดาวดิน’

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง