4 ข้อเรียกร้อง ‘นิสิต-นศ.มุสลิมในไทย’ ถึง ‘จีน’ ปลดชนวนขัดแย้ง ‘อุยกูร์’

4 ข้อเรียกร้อง ‘นิสิต-นศ.มุสลิมในไทย’ ถึง ‘จีน’ ปลดชนวนขัดแย้ง ‘อุยกูร์’

13 ก.ค. 2558 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ตัวแทนกลุ่มนิสิตนักศึกษามุสลิมพิทักษ์มนุษยธรรม เข้าเพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึก เรียกร้องให้ทางการจีนดำเนินการกับชาวอุยกูร์ 109 คน ให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 

20151307185242.jpg

ที่มาภาพ: สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (สนท.)

จดหมายเปิดผนึก ดังกล่าวระบุว่า จากข่าวทางการไทยได้ส่งตัวชาวอุยกูร์ จำนวน 109 คน ไปยังประเทศจีนเมื่อเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย กลุ่มนิสิตนักศึกษามุสลิมพิทักษ์มนุษยธรรม ขอแสดงจุดยืน และข้อเรียกร้องที่จะนำไปสู่ความสันติและปลดชนวนที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและความสียหายต่อประเทศไทย รัฐบาลจีน ดังนี้

1.เราขอต่อต้านการทรมานทุกรูปแบบ

2.ขอเรียกร้องให้ทางการจีนปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมถึงชาวอุยกูร์ทั้งหมดในซินเจียงด้วยความเมตตาจิตและรักในมนุษยธรรม

3.ขอเรียกร้องให้ทางการจีน อนุญาตและให้สิทธิต่อองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อเข้าไปดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยชนสากล

4.ขอเรียกร้องให้ทางการจีน ส่งตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าว ไปยังประเทศที่ 3 ที่พวกเขาต้องการไป

20151307185854.jpg
ที่มาภาพ: สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (สนท.)

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง