PERMAS ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ร้องปล่อยตัว นศ.มนร. – ขอโลกร่วมตรวจสอบกรณีทุ่งยางแดง

PERMAS ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ร้องปล่อยตัว นศ.มนร. – ขอโลกร่วมตรวจสอบกรณีทุ่งยางแดง

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานีวอนปล่อยตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร้องประชาชนเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิฯ ยกเลิกอัยการศึกถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานี ขอองค์กรระหว่างประเทศช่วยสอบสวนกรณีวิสามัญทุ่งยางแดง

20150304150914.jpg

3 เม.ย.2558 สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PERMAS  ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยแถลงการณ์ เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนและคุกคามเยาวชนนักศึกษา ระบุถึง เหตุการณ์ปิดล้อม ตรวจค้น ควบคุมตัวเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ซึ่งเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพจำนวน 22 คน ในวันที่ 2 เม.ย. 2558 โดยใช้อำนาจกฎอัยการศึก

แถลงการณ์ระบุ ตามสถิติการปิดล้อม ตรวจค้น ควบคุมตัวโดยใช้กฎอัยการศึก พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และการประกาศยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกฉบับ 1/2557 ทั่วราชอาณาจักร และออกคำสั่งใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มาตรา44 แต่กฎอัยการศึกที่ประกาศในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้ถูกยกเลิกด้วย นำมาสู่การใช้อำนาจในการคุกคามเยาวชนนักศึกษาครั้งนี้ 

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี ระบุข้อเรียกร้อง ให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมดโดยทันที หยุดคุกคามเยาวชนนักศึกษา และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อมิให้การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนการซ้อมทรมานเกิดขึ้นอีก อีกทั้งให้รัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ในพื้นที่ปาตานี

ส่วนแถลงการณ์อีกฉบับ เรื่อง เรื่อง การปิดล้อม จับกุม วิสามัญเยาวชนนักศึกษาปาตานี ระบุถึง เหตุการณ์ ปิดล้อม จับกุม วิสามัญ เยาวชนนักศึกษาปาตานี  ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมีข้อเรียกร้องคือ ขอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และขอให้องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันผลักดันให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกอันเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการกระทำโดยมิต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง ขอให้รัฐไทยถอนทหารจากพื้นที่ปาตานีจนกว่าจะมีการลงโทษผู้กระทำผิด
 

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี

เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนและคุกคามเยาวชนนักศึกษา

เนื่องด้วยเหตุการณ์ปิดล้อม ตรวจค้น ควบคุมตัวเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพจำนวน 22 คน ในวันที่ 2 เมษายน 58 โดยใช้อำนาจกฎอัยการศึกในการปิดล้อม ตรวจค้นและควบคุมตัวในครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ปิดล้อม ตรวจค้นหอพักนักศึกษานักกิจกรรม ควบคุมตัวเยาวชนนักศึกษาเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานี ตามสถิติการปิดล้อม ตรวจค้น ควบคุมตัวโดยใช้กฎอัยการศึก พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมากตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดที่ผ่านมา ถึงแม้นว่าก่อนหน้านี้วันเดียว รัฐบาลไทยที่กรุงเทพได้ประกาศยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกฉบับ 1/2557 ทั่วราชอาณาจักร และออกคำสั่ง ใช้รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) มาตรา44 ท่ามกลางความเป็นห่วงกังวลของหลายๆฝ่าย แต่ก็น่าเจ็บปวดสำหรับชาวปาตานีที่ยังคงมี กฎอัยการศึกประกาศใช้ในปาตานีไม่ได้ถูกยกเลิกด้วย นำมาสู่การใช้อำนาจในการคุกคามเยาวชนนักศึกษาครั้งนี้

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานีเป็นองค์กรทางการเมืองที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพปาตานีโดยยึดหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากลขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ขอให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมดโดยทันที หยุดคุกคามเยาวชนนักศึกษาและขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อมิให้การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนการซ้อมทรมานเกิดขึ้นอีก

2. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยที่กรุงเทพยกเลิกกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ในพื้นที่ปาตานีซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นจำนวนมากจากการใช้กฎอัยการศึก และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่หล่อเลี้ยงไฟความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่มาโดยตลอด

ด้วยจิตรักสันติภาพและประชาธิปไตย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
วันที่ 3 เมษายน 58

 

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
เรื่อง การปิดล้อม จับกุม วิสามัญเยาวชนนักศึกษาปาตานี

เนื่องด้วยมาตรการปิดล้อมตรวจค้น จับกุม ในพื้นที่ปาตานี (หรือชายแดนใต้ของรัฐไทย) ในห้วงบรรยากาศรัฐบาลเผด็จการทหารเริ่มกลับมาสู่บรรยากาศตึงเครียดอีกครั้งเสมือนห้วงปี 49-50  มาตรการปิดล้อมปราบปรามยังคงมีใช้มาโดยตลอดในพื้นที่ปาตานี การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน  การละเมิดหลักมนุษยธรรมในยามสงคราม มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั้งล่าสุดเหตุการณ์ ปิดล้อม จับกุม วิสามัญ เยาวชนนักศึกษาปาตานี  ที่ อ.ทุ่งยางแดง (ทุ่งยางแดงโมเดล) จ.ปัตตานี  ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 มีการวิสามัญ เยาวชน นักศึกษา จำนวน  4 นาย  ได้แก่     1.นายสุไฮมี เซ็นและ อายุ 32 ปี 2.นายซัดดัม วานุ อายุ 24 ปี 3.นายคอลิต สาแม็ง อายุ 24 ปี และ4.นายมะดารี แมเราะ อายุ 23 ปี และมีการควบคุมตัวชาวบ้านอีก 22 ราย.

ซึ่งเหตุการณ์การปิดล้อม จับกุม วิสามัญเยาวชนนักศึกษามีมาโดยตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี  เหตุการณ์ในครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนในพื้นที่ปาตานี  กระนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐไทยไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อาจเนื่องด้วยกฎอัยการศึกให้การคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดวงจร การทำผิดโดยไม่ต้องรับผิด  ซึ่งได้กลายเงื่อนไขที่เติมไฟความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับประชาชนปาตานีมาโดยตลอด

ดังนั้นสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานีจึงขอเสนอแนะและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวผลักดันเพื่อให้เกิดบรรยากาศประชาธิปไตยที่เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพดังนี้

1.ขอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีวิสามัญเยาวชนนักศึกษา 4 รายในกรณีทุ่งยางแดง เพื่อมิให้วงจรการไม่ต้องรับผิดเกิดขึ้นอีกในอนาคต

2.ขอให้องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันผลักดันให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกอันเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการกระทำโดยมิต้องรับผิดชอบ

3.ขอให้รัฐไทยถอนทหารจากพื้นที่ปาตานีจนกว่าจะมีการลงโทษผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่นำมาซึ่งการสูญเสียเยาวชนนักศึกษา 4 รายในครั้งนี้ หากมีการพิสูจน์เสร็จสิ้นรัฐบาลต้องออกมาขอโทษในกรณีที่ผู้ปฏิบัติการยัดเหยียดอาวุธเพื่อจัดฉากป้ายสีเยาวชนนักศึกษาและดำเนินการถอนทหารโดยเร็วที่สุด

ด้วยจิตรักสันติภาพและประชาธิปไตย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี

วันที่ 3 เมษายน 58

ที่มาแถลงการณ์ : Wartani.com

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง