ก.ทรัพย์ฯ ยันเดินหน้า ‘ทวงคืนผืนป่า’ – พีมูฟยังเฮได้ สปช.ผ่านร่าง กม. 2 ฉบับ

ก.ทรัพย์ฯ ยันเดินหน้า ‘ทวงคืนผืนป่า’ – พีมูฟยังเฮได้ สปช.ผ่านร่าง กม. 2 ฉบับ

รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ยันเดินหน้าทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐ ไม่รับปากจะคุ้มครองพื้นที่ระหว่างการแก้ไขปัญหา อ้างไม่มีสิทธิตัดสินใจเพียงผู้เดียว ด้าน สปช.ยกมือผ่านร่างกฎหมายที่ดิน 2 ฉบับ ต่อเนื่อง แต่ต้องจับตาและผลักดันต่อ

20151006223847.jpg

10 มิ.ย. 2558 สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน รายงานว่า เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.58) เวลาประมาณ 14.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) เดินทางไปยัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการดำเนินการคุ้มครองชุมชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 รับรองสิทธิของชุมชนที่อยู่ระหว่างการขอโฉนดชุมชน และเร่งรัดการดำเนินการส่งมอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำโฉนดชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงมารับหนังสือ ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้คุ้มครองพื้นที่ระหว่างการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ชะลอการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะก่อให้เกิดส่งผลกระทบกับชุมชนสมาชิกของ P-move โดยไม่รับปากว่าจะคุ้มครองให้ได้ในลักษณะใด นอกจากกล่าวว่าจะขอศึกษาดูเป็นรายๆ 

พล.อ.ดาว์พงษ์ ระบุด้วยว่า ก่อนการดำเนินการ ไม่มีสิทธิตัดสินใจเพียงคนเดียว ต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน กำนันที่ร่วมช่วยกันตัดสินใจ ส่วนนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ฯ ยืนยันจะเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเป็นการต่อไป 

20151006223745.jpg

นอกจากนี้ เมื่อประมาณ 9.30 น. วันเดียวกัน (9 มิ.ย.58)  บริเวณหน้ารัฐสภา ตัวแทน P-move เข้าร่วมเฝ้าจับตาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน หนึ่งในกฎหมาย 4 ฉบับภาคประชาชน ที่จะช่วยให้คนจนและคนไร้ที่ดินมีโอกาสเข้าถึงทีดินมากขึ้น โดยขบวนแถวหน้าของ P-move นำทีมโดยกลุ่มผู้หญิง ร่วมชูสัญลักษณ์ 4 นิ้ว เพื่อแสดงถึง กม.4 ฉบับ 

กระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น. ภายหลังการอภิปราย สปช.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ด้วยคะแนนเสียง 143 เสียง จากผู้เข้าร่วมอภิปราย 221 เสียง 

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนเสียงรับรองร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา สปช. มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 121 เสียง เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ไม่เห็นด้วย 69 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 216 คน (คลิกอ่านข่าว: ภาคประชาชนจับตา ‘กม.จัดการที่ดินฯ -กม.ธนาคารที่ดิน’ เข้าสภาปฏิรูปฯ)

ตัวแทนพีมูฟ ระบุว่า ถือว่าเป็นความคืบหน้าในอีกขั้นตอนหนึ่ง โดย สปช.ได้ยกมือผ่านร่างกฏหมายทั้ง 2 ฉบับ แต่การผลักดันให้ร่างกฏหมายซึ่งมีแนวคิดริเริ่มมาจากผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยร่วมกันร่างขึ้นมาให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ภาคประชาชนยังคงต้องร่วมกันจับตาและผลักดันต่อไป

20151006223829.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง