ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ปุจฉา “ปฏิรูปวงการสงฆ์” วิสัชนา “พระไพศาล วิสาโล”

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ปุจฉา “ปฏิรูปวงการสงฆ์” วิสัชนา “พระไพศาล วิสาโล”

เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2015

ดำเนินรายการโดย : ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ผู้ร่วมรายการ : พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น…
กรณีวัดพระธรรมกายกับพระพุทธศาสนาไทย
บทบาทมหาเถรสมาคมกับการปกครองสงฆ์
แนวทางปฏิรูปแก้ปัญหาวงการสงฆ์

 ABOUT THE AUTHOR