กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รุกสู้! รักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ค้านเหมืองทองใช้ที่ป่า

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รุกสู้! รักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ค้านเหมืองทองใช้ที่ป่า

20150207122314.jpg

2 ก.ค. 2558 ASEAN Mining WATCH เผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ประมาณ 200 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านการอนุญาติให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ ตามประทานบัตรที่ 26968/15574, 26969/15575 และ 26970/15576 ในท้องที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อ นายกอบต.เขาหลวง

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ซึ่งจะมีการนำเรื่องการต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าฯ เข้าพิจารณาด้วย แต่ทางอำเภอวังสะพุง ได้มีหนังสือแจ้งให้ระงับเรื่องการพิจารณาต่ออายุพื้นที่ป่าฯ ในสภาฯ ไว้ก่อน โดยให้เหตุผลว่า ในพื้นที่มีนักศึกษาได้เข้ามาเคลื่อนไหวกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

ทั้งนี้ นายวิษณุ ทวีวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ออกมารับหนังสือคัดค้านดังกล่าวแทน นายกอบต.ที่แจ้งว่าป่วยไม่สามารถเข้ามาที่สภา อบต.ได้

ส่วนกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2558 ชาวบ้านจาก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง ชุมนุมหน้าศาลากลาง จ.เลย ต้านกลุ่มดาวดิน ขอหยุดแอบอ้างชาวเขาหลวงเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้รับการชี้แจงว่ากลุ่มชาวบ้านดังกล่าวเป็นคนในพื้นที่ ต.เขาหลวงจริง แต่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเขตผลกระทบซึ่งเป็นอีกโซนครับ ส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่ใน 6 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านแก่งหิน 2.บ้านภูทับฟ้า 3.บ้านกกสะทอน 4. บ้านโนนผาพุงพัฒนา 5.บ้านห้วยผุก และ 6.บ้านนาหนองบง 

ชาวตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง กว่า 100 คน ชุมนุมศาลากลางจ.เลย ยื่นแถลงการณ์ต่อผู้ว่าฯ และผู้การ จทบ.สนับสนุนรัฐบาล ต้านนักศึ…

Posted by น.ส.พ.เลยไทม์ออนไลน์ on Tuesday, June 30, 2015

 

20150207122334.jpg

คลิกดูแผนที่ฉบับเต็ม

 

ประวัติศาสตร์ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต่อความพยายามในการรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก

ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2532 เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาเหมืองแร่ทองคำเป็นโครงการใหญ่ 4 แปลง แปลงที่ 4 คือ พื้นที่น้ำคิว-ภูขุมทอง 545 ตร.กม หลังจากนั้นได้ประมูลพื้นที่ให้เอกชน และเกิดเหมืองแร่ทองคำในท้องที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

พ.ย. 2551
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ ที่ อบต.เขาหลวง

2552
มติประชาคมหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน คัดค้านการขอประทานบัตร ขยายการทำเหมืองทองไปยังพื้นที่ “ภูเหล็ก” และยื่นคัดค้านการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าฯ เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ “บนภูทับฟ้า”

ม.ค. 2553
ประชาคม 6 หมู่บ้าน มีมติ “ไม่ให้ทำลายภูเหล็ก” และมีการรณรงค์ต่อต้านการขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองทอง รวมทั้งเริ่มต้นประเพณีทางศาสนา เรียกว่า “ทำบุญภูทับฟ้า ต่อชะตาภูเหล็ก” เพื่อยืนยันการคัดค้านไม่ให้ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ และกลายเป็นประเพณีที่ทำกันทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านเหมืองทองขอต่ออายุใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าฯ “บนภูซำป่าบอน” ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดลงชื่อคัดค้านกว่า 800 ราย

8 ก.พ. 2554
การเรียกร้องของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน นำไปสู่ มติ ครม. ให้ อุตสาหกรรม ชะลอการขอประทานบัตรของ บ.ทุ่งคำฯ แปลงที่ 104/2538 (ภูเหล็ก) และแปลงอื่นๆ จนกว่าจะได้ข้อสรุปการปนเปื้อน ผลประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้าน และผล HIA แต่ถึงปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจน

18 พ.ค. 2555 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รวมตัวที่จังหวัดเลย คัดค้านการใช้พื้นที่ป่าฯ เพื่อทำเหมือง และนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างจังหวัดเลยกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ในการคัดค้านการอนุญาตต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าฯ

5 – 8 ก.ย. 2556 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน “ทำบุญภูทับฟ้า ต่อชะตาภูซำป่าบอน หาบคอนภูเหล็ก” ยืนยันจุดยืนในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และประกาศคัดค้านการขยายเหมืองทองในพื้นที่ จ.เลย

16 ส.ค. 2557 
ประชาคม 6 หมู่บ้าน ลงมติเรียกร้องให้ ทสจ.จังหวัดเลย ไม่ต่อใบอนุญาตให้เหมืองทองเข้าใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จำนวน 608 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา และที่ดินในเขตป่าตามมาตรา 4(1) จำนวน 3 12 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา ที่หมดอายุลง และ อบต.เขาหลวง ต้องไม่อนุญาตให้เหมืองทองเข้าใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก

1 ก.ค. 2558 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 200 คน ยื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาติให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ ตามประทานบัตรที่ 26968/15574, 26969/15575 และ 26970/15576 ที่ อบต.เขาหลวง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง