กลุ่มทุนจีนรุกตลาดเหนือเร่งสานสัมพันธ์อาเซียน-ไชน่ารับ AEC

กลุ่มทุนจีนรุกตลาดเหนือเร่งสานสัมพันธ์อาเซียน-ไชน่ารับ AEC

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน – จีน นำคณะนักธุรกิจคุนหมิงเจรจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้กรอบเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การศึกษา การท่องเที่ยวพร้อมลงนามความร่วมมือด้านสปาเพื่อสุขภาพแม่ฮ่องสอน

นายสุรพล พนัสอำพัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คณะนักธุรกิจชาวจีนที่มาร่วมในการเจรจากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ เป็นกลุ่มนายทุนจากเมืองคุนหมิง และสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน – จีน (ASEAN – CHINA ECONOMY AND TRADE PROMOTION ASSOCIATION) มีทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน โดยกลุ่มทุนจีนสนใจที่จะร่วมทุนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา อีคอมเมิร์ซ สปา ด้านการลฃงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นการพัฒนาและก่อสร้างถนน อุโมงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และประเทศเพื่อนบ้านเมียร์มาร์ หรือประเทศที่สาม  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้แนวทางการเจรจาแก่นักธุรกิจชาวจีนว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมาก จุดเด่นของการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญ คือ ภูโคลน น้ำพุร้อน สปา นวดแผนไทย การค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านเมียร์มาร์ทุกอำเภอ มีความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร ปัจจุบันมีจุดผ่อนปรนทางการค้าทั้งหมด ๕ จุด คือจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านน้ำเพียงดิน บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านเสาหิน บ้านแม่สามแลบ ทั้ง ๕ จุดสามารถติดต่อทางฝั่งพม่าได้สะดวก  

ขณะนี้กำลังผลักดันให้จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นด่านชายแดนถาวร จุดเด่นคือ ด่านห้วยต้นนุ่นอยู่ใกล้กับเมืองหลวงใหม่ของพม่าเพียง ๒๒๐ กิโลเมตร และทราบว่ารัฐบาลจีนก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลพม่าในการก่อสร้างเส้นทางจากเนปิดอว์มาสู่ชายแดนไทยทางรัฐคะยา หลอยก่อ และข้ามน้ำสาละวินมาทางชายแดนไทย จีนเองก็สนับสนุนพม่าในการตัดเส้นทางการคมนาคมระหว่างไทยและพม่า  ซึ่งในเส้นทางนี้จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นเส้นทาง ที่ดีเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกับประเทศเมียร์มาร์ทางตอนกลาง มีเมืองหลวงใหญ่ๆ อาทิ เนปิดอว์ ตองยี หลอยก่อ ตองอู มัณฑะเลย์ ขณะนี้มูลค่าการค้าชายแดนของแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ ๔๐๐ ล้านบาท แต่ในโอกาสข้างหน้าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า เส้นทางนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีการค้าขายกันมากที่สุด หากว่าเราสามารถผลักดันให้เปิดด่านการค้าถาวรได้ จะทำให้ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่ใจกลางประเทศพม่า 

“นอกจากนั้นจะมีการผลักดันในเรื่องของเส้นทางการบินระหว่าง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พม่า ทั้งมัณฑะเลย์ หลอยก่อ เนปิดอว์ เป็นต้น นี่เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้ เมืองเราเปิดประเทศ AEC ก็คงจะต้องเชื่อมกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับช่องทางการค้าขายในอนาคต”

นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน – จีน เปิดเผยว่า “ทางสมาคมอาเซียนจีนส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงไทย-อาเซียน , อาเซียน-จีน  เกี่ยวกับเรื่องการค้า การลงทุนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ ความงาม ซึ่งหากว่ามีโอกาสเราก็อยากที่จะส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการค้าของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน การมาร่วมเจรจาการค้ากับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ทางคณะนักธุรกิจชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนใหญ่ จากเมืองคุนหมิงเขาสนใจที่มาหาลู่ทางการค้า การลงทุน ในทุกมิติ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า การก่อสร้างถนนและอุโมงค์ เรื่องการขนส่ง เรื่องเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์โอทอป โซล่าร์เซลล์ , LED , สปา , การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์สปา , อีคอมเมิร์ซ

Mr.Zhu Shufu ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรก่อสร้างถนน อุโมงค์ และสะพาน จากบริษัทยูนาน ซันนี่ โรด แอนด์ บริดจ์ จำกัด ประเทศจีน (Yunnan Sunny Road & Bridge Co., Ltd,China) ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของยูนาน ก่อตั้งมานานกว่า ๕๗ ปี  รับทำการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้งประเทศจีน และต่างประเทศ โดยเฉพาะ ถนน อุโมงค์ ที่มีความชำนาญและเราเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ขณะนี้ทีมงานกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนอยู่ ๔ ประเทศ คือที่ ลาว มองโกเลีย ไนจีเรีย และปากีสถาน

เท่าที่ผมสังเกตจากบนเครื่องบินระหว่างการเดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นสังเกตว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่ ซึ่งคล้ายกับที่ยูนาน แต่ว่าที่ยูนานภูเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ซึ่งดูแล้วการก่อสร้างถนน – อุโมงค์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากว่ามีโอกาสได้มาร่วมมือกับทางประเทศไทยในเรื่องการสร้างถนนและอุโมงค์แล้ว ผมกล้าการันตีได้เลยว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องผ่านมาตรฐานแน่นอน ตลอดจนถึงเรื่องของความสวยงาม และการย่นระยะทาง ที่สำคัญก่อนจะเดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขาได้ศึกษา เรื่องเส้นทางมาพอสมควร”

นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต ประธานคณะกรรมการความร่วมมือภาคเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คณะนักธุรกิจชาวจีนคณะนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนใหญ่ ตนได้รับการประสานงานสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน – จีน ว่าต้องการมาศึกษาและดูลู่ทางการลงทุนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากที่ไม่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรากฎว่าในสองปีที่ผ่านมา แม่ฮ่องสอนได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อำเภอปาย และที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนโตมากกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และที่มีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นั้น คือเรื่องของธุรกิจสปาโดยมีการร่วมลงนามความร่วมมือกันระหว่างจีนและผลิตภัณฑ์สปาภูโคลน หลังจากนั้นผมจะนำผลิตภัณฑ์สปาที่มีคุณสมบัติเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวมาแล้วนั้นเข้าร่วมอีกครั้งครับ”

ก่อนหน้านั้นกลุ่มนายทุนจีนคณะนี้ได้ไปร่วมลงนามความร่วมมือกับทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านมาแล้วก่อนจะมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ