กลุ่มหลากหลายทางเพศ ร่อน จม.เปิดผนึก-ล่าชื่อ ร้องสื่อเคารพความเป็นมนุษย์

กลุ่มหลากหลายทางเพศ ร่อน จม.เปิดผนึก-ล่าชื่อ ร้องสื่อเคารพความเป็นมนุษย์

กลุ่มความหลากหลายทางเพศทำจดหมายเปิดผนึก-ล่าชื่อผ่านเฟซบุ๊ค เรียกร้องไทยรัฐ-กสม.-สมาคมนักข่าวฯ-สภาวิชาชีพข่าวฯ-สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ สอดส่องดูแลให้ไม่ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลังไทยรัฐใช้ “งานวิปริตผิดเพศ” ในพาดหัวข่าวต่างประเทศเรื่องงานคาร์นิวัล

20150303122421.jpg

วันนี้ (3 มี.ค.2558) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในชื่อ โรงน้ำชา TEA group ในเฟซบุ๊กเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกและรวบรวมรายชื่อ กรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 3 มี.ค. 2558 ในหน้าที่ 7 มีการใช้คำว่า “งานวิปริตผิดเพศ” ในพาดหัวข่าวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตีตราและไม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

จดหมายเปิดผนึกระบว่า จากจริยธรรมวิชาชีพจะเห็นได้ว่าการนำเสนอข่าวดังกล่าวของสำนักพิมพ์ไทยรัฐ ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้ที่แตกต่างจากตน และใช้ถ้อยคำไม่สร้างสรรค์ตีตรา ไม่ศึกษาหาความรู้และให้การอบรมกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิ่มเติม และไม่สอดส่องไม่ให้มีการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น ทั้งยังแบ่งแยกบุคคลออกจากกันด้วยเหตุแห่งเพศ ด้วยคำว่า วิปริตผิดเพศ และหลายครั้งที่สื่อ มุ่งเพียงตอบสนองสัญชาติญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ มุ่งแต่จะขายข่าวและภาพ แต่ขาดความใส่ใจในความทุกข์ร้อน เรียกร้องแต่เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร ข้อมูล เหยียบย่ำและลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

จดหมายเปิดผนึกดังกล่าว เรียกร้องให้กองบรรณาธิการไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ และผู้บริหารไทยรัฐหนังสือพิมพ์และทีวี คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ สอดส่องดูแลให้ไม่ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยถ้อยคำเหยียดหยาม สร้างอคติและดูหมิ่น บุคคลอื่นที่แตกต่างจากตน

จดหมายเปิดผนึก มีรายละเอียด ดังนี้

 

เรียน  กองบรรณาธิการไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ และผู้บริหารไทยรัฐหนังสือพิมพ์และทีวี คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การพาดหัวข่าวอันเป็นการตีตราและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศและก่อความเข้าใจผิดแตกแยกไม่สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 3 มีนาคม 2558 หน้า 7 โดยใช้คำว่า งานวิปริตผิดเพศ
:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1408018066177268&set=gm.784071475006233&type=1

เนื่องด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นสื่อที่มีพื้นที่ในการเสนอข่าวและเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านเป็นประชากรจำนวนมากของประเทศ ในหน้าที่ 7 ของวันที่ 3 มีนาคม 2558 มีการใช้คำว่า งานวิปริตผิดเพศ พาดหัวข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นการตีตราและไม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เนื้อหามีใจความว่า

งานวิปริตผิดเพศ

งานคาร์นิวัลของบรรดาผู้วิปริตผิดเพศ เปิดขึ้นที่เมืองนีชเมื่อปลายเดือน มีพวกวิปริตผิดเพศทั้งหลายเข้าร่วมอย่างหนาตาไม่ว่าพวกเลสเบี้ยนหรือพวกเข้ากันได้ทั้งสองเพศ

จากข้อความดังกล่าว มีการเน้นย้ำว่า เลสเบี้ยน และพวกเข้ากันได้ทั้งสองเพศ เป็นพวกวิปริตผิดเพศ

วิปริต หมายความว่า [วิปะหฺริด วิบปะหฺริด] ก. แปรปรวน ผิดปรกติ ผิดแนวทางแปรปรวนไปข้างร้าย กลับกลายไปข้างร้าย (ป.ส. วิปรีต)

ผิดเพศ หมายความว่า ว. ผิดแผกไปจากเพศของตน เช่น แต่งตัวผิดเพศ 

วิปริตผิดเพศ จึงอาจหมายความตามคำแปลได้ว่า ผู้ที่ผิดแผกไปจากเพศของตนมีความผิดปกติและแปรปรวนไปในข้างร้าย 

ซึ่งทั้งสองคำเป็นคำที่ตีตราและสร้างอคติรวมถึงความเกลียดกลัวและเกลียดชังในผู้มีความหลากหลายทางเพศและเบียดขับให้สังคมมองเห็นว่า ผิดปกติ แตกต่าง รังเกียจ กลัว ไปจนถึงอาจมีอาการ Homophobia ซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางจิตที่ทำให้หวาดกลัวบุคคลรักเพศเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล หรือ Trans phobia ซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางจิตที่ทำให้เกิดภาวะหวาดกลัวบุคคลข้ามเพศโดยไม่มีเหตุผล

เมื่อปี พ.ศ.2519 สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกันก็ได้ออกมาประกาศถอดถอนประเด็นรักเพศเดียวกัน นี้ออกจากบัญชีรายชื่อความ ผิดปกติทางจิตของหน่วยงานตัวเองเช่นกัน เช่นเดียวกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ แห่งอเมริกา และองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพจิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่างก็ลงมติว่า การรักเพศเดียวกัน มิได้เป็น อาการเจ็บป่วยทางจิต หรือเป็นความผิดปกติทางจิตใจแต่อย่างใด เนื่องจากงานวิจัยในช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ผ่าน มาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า วิถีทางเพศ แบบรักเพศเดียวกันนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย หรือความ ผิดปกติทางจิต
ในส่วนขององค์การอนามัยโลกเอง ก็ได้ประกาศถอดถอนประเด็น การรักเพศเดียวกัน ออกจากบัญชี จำแนกโรคระหว่างประเทศในปี 1992 หรือ พ.ศ. 2535

สำหรับประเทศไทย การเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมโดยกลุ่มอัญจารี ร่วมกับเครือข่ายทำงานเรื่องคนรักเพศเดียวกัน ได้ทำจดหมายถึงกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ทำหนังสือรับรองว่า การรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต จนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้ทำจดหมายรับรอง (เพิ่มเติม http://www.sapaan.org/article/39.html)

ส่วนหนึ่งของการเป็นมืออาชีพคือจรรยาบรรณหรือจริยธรรมวิชาชีพ

จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่ง ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555

ข้อ 3 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติได้แก่
(1) นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม
(2) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องใน ข่าว
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) ปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
(5) ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตกเป็นข่าว หากนำเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
(6) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
(7) ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

จากจริยธรรมวิชาชีพจะเห็นได้ว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวของสำนักพิมพ์ไทยรัฐ ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้ที่แตกต่างจากตน และใช้ถ้อยคำไม่สร้างสรรค์ตีตรา ไม่ศึกษาหาความรู้และให้การอบรมกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิ่มเติมและไม่สอดส่องไม่ให้มีการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นทั้งยังแบ่งแยกบุคคลออกจากกันด้วยเหตุแห่งเพศ ด้วยคำว่า วิปริตผิดเพศ และหลายครั้งที่สื่อ มุ่งเพียงตอบสนองสัญชาติญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ มุ่งแต่จะขายข่าวและภาพ แต่ขาดความใส่ใจในความทุกข์ร้อน เรียกร้องแต่เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร ข้อมูล เหยียบย่ำและลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ด้วยเหตุนี้จึงขอร้องเรียนมายัง กองบรรณาธิการไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ และผู้บริหารไทยรัฐหนังสือพิมพ์และทีวี คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ สอดส่องดูแลให้ไม่ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยถ้อยคำเหยียดหยาม สร้างอคติและดูหมิ่น บุคคลอื่นที่แตกต่างจากตน

และขอนำเสนอบทความ เพศวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล (กดอ่าน

หนังสือชีวิตที่ถูกละเมิด (กดอ่าน) ฟรี 

และหนังสือ สื่ออย่างมือโปร เป็นหนังสือที่จะสร้างความเข้าใจและเพื่อสร้างความรู้ ร่วมถึงสามารถขอความรู้เพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพศวิถีศึกษา (กดอ่าน)

ร่วมลงชื่อด้านล่างและแชร์เพื่อเรียกร้องให้สื่อเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการนำเสนอข่าวสาร

Add : priest
Thairath สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-Thai Journalists Association สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง