กสท.ไม่ลงโทษปรับ ‘ThaiPBS เสนอข่าวดาวดิน’ แต่เชิญมาตักเตือน

กสท.ไม่ลงโทษปรับ ‘ThaiPBS เสนอข่าวดาวดิน’ แต่เชิญมาตักเตือน

สรุป มติ กสท.ไม่พิจารณาโทษปรับขั้นต่ำ “ไทยพีบีเอส” กรณีออกอากาศสกู๊ปข่าวนักศึกษากลุ่มดาวดินเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.58 ส่งกลับไปให้อนุด้านเนื้อหาเชิญช่องมาตักเตือน

20151011151124.jpg

10 พ.ย. 2558 คืบหน้า กรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ออกอากาศ สกู๊ปข่าวนักศึกษากลุ่มดาวดิน เรื่อง “วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาภายใต้การบริหารประเทศ คสช.” ในรายการ ที่นี่ ThaiPBS เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ซึ่งเป็นกรณีร้องต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา และมีการเรียกผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ไปชี้แจงก่อนหน้านี้ (คลิกอ่านข่าว http://www.citizenthaipbs.net/node/5770)

สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘Supinya Klangnarong’ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 37/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ย.2558 ในวาระที่อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (อนุกรรมการด้านเนื้อหา) เสนอให้ กสท.ลงโทษปรับขั้นต่ำสถานีไทยพีบีเอส 

ตามวาระการพิจารณาโทษทางปกครอง กรณีการออกอากาศช่วงสกู๊ปข่าวนักศึกษากลุ่มดาวดิน รายการ ที่นี่ Thai PBS ออกอากาศวันที่ 25 มิ.ย. 58 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม อันอาจเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกได้ อันเป็นเนื้อหาการต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 97/57 ลงวันที่ 18 ก.ค. 57 และฉบับที่ 103/57 ลงวันที่ 21 ก.ค. 57 

สุภิญญา ระบุว่า สรุป บอร์ด กสท. ไม่ได้มีมติลงโทษปรับไทยพีบีเอส ตามกฎหมายมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ ประกาศ คสช. แต่เสนอกลับไปให้อนุกรรมการด้านเนื้อหาเชิญมาตักเตือน

ส่วนตัวเธอสงวนความเห็นต่างว่าถ้าไม่ผิดจะเตือนอะไร ควรยุติเคสไป โดยสรุป คือเธอเห็นพ้องเหมือนบอร์ด กสท. ที่ยังไม่เห็นว่าไทยพีบีเอส ผิดมาตรา 37 แต่เห็นต่างเรื่องส่งกลับไปให้อนุด้านเนื้อหาเชิญช่องมาตักเตือน

“ดิฉันเห็นว่าถ้าเขาไม่ผิดจะเตือนอะไร มติที่ กสท. ส่งให้อนุเนื้อหาไปตักเตือนโดยวาจา ส่วนตัวมองต่างว่าแปลกอยู่มาก แต่ผลบวกจากมตินี้คือ ยังไม่นับว่าการเสนอข่าวนี้ของไทยพีบีเอสผิดกฏหมายแต่อย่างใด” สุภิญญา ระบุ

สุภิญญา ให้ข้อมูลด้วยว่า การที่อนุกรรมการด้านเนื้อหาเสนอให้ลงโทษปรับไทยพีบีเอสนั้น เสียงในอนุกรรมการฯ ไม่เอกฉันท์ คือ 7:4 และยังระบุขอบคุณอนุกรรมการด้านเนื้อหา เสียงข้างน้อย จอน อึ๊งภากรณ์ และ พิรงรอง รามสูต

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 กำหนดไว้ว่า

“มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ดู ‘คลิปข่าว 14 นศ.-นักกิจกรรม’ ที่ไทยพีบีเอสถูกเรียกแจง-สุภิญญาชี้ กสทช.ควรให้เสรีภาพสื่อบ้าง

 

 ABOUT THE AUTHOR