กสทช.-กฟน.-สมาคมโทรคมนาคมฯ เตรียมนำสายสื่อสารลงดิน นำร่องเส้นทาง ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ฯ

กสทช.-กฟน.-สมาคมโทรคมนาคมฯ เตรียมนำสายสื่อสารลงดิน นำร่องเส้นทาง ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ฯ

สำนักงาน กสทช. กฟน. และสมาคมโทรคมนาคมฯ ผนึกกำลังเตรียมนำสายสื่อสารลงดิน นำร่องเส้นทาง ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ฯ พร้อมชงเรื่องเข้าคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ 

4 ก.พ. 2559 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ก.พ. 2559) สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันถึงแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อให้พื้นที่ในกรุงเทพฯ เกิดภูมิทัศน์สวยงาม และยังช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการบริหารจัดการและใช้ท่อร้อยสายใต้ดินร่วมกันของผู้ประกอบกิจการสื่อสารทั้งหมด โดยเริ่มจากบริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครลงใต้ดิน 

สำหรับการดำเนินการ กฟน. ยินดีให้หน่วยงานโทรคมนาคมเช่าใช้ท่อร้อยสายในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน จำนวน 1 ท่อ มาใช้ในการดำเนินการ ซึ่งท่อร้อยสาย 1 ท่อ สามารถรองรับสารสื่อสารได้ถึง 2,000 Core รองรับได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในอนาคตการดำเนินการนำสายลงดินนั้น มีเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อม 

ทั้งนี้ การดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินโดยใช้ท่อร้อยสายของ กฟน. นี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เพราะท่อร้อยสายที่ใช้เป็นส่วนที่เหลือจากการใช้งานของ กฟน. อยู่แล้ว 

ในส่วนของเงินลงทุนเป็นส่วนที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะนำสายสื่อสารลงดินรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐ โดยสมาคมโทรคมนาคมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่พาดสายอยู่ในพื้นที่ร่วมในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และมีสำนักงาน กสทช. เป็นผู้กำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อไร้สาย 

โดยสำนักงานฯ ได้เตรียมการเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติอนุมัติหลักการในการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง