คนหนองบัวระเหว ประชุมร่วมปลัดจ.ชัยภูมิ ปมคณะทำงานฯ แก้ปัญหานโยบายทวงคืนผืนป่า

คนหนองบัวระเหว ประชุมร่วมปลัดจ.ชัยภูมิ ปมคณะทำงานฯ แก้ปัญหานโยบายทวงคืนผืนป่า

คนหนองบัวระเหว ร่วมประชุมกับปลัดจังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงถึงความไม่เป็นธรรมกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดูผลกระทบนโยบายทวงคืนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ร้องตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ใช่คณะทำงานชี้แจง ทั้งสัดส่วนหน่วยงานรัฐมากกว่าชาวบ้าน

20162009141050.jpg20162009141059.jpg

รายงานโดย ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

19 ก.ย. 2559 เวลา14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนจาก 6 หมูบ้านใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวนกว่า 40 คน เดินทางเข้าร่วมประชุมกับนายธนพล จันทรนิมิ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับนายอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาผลกระทบตามโครงการนโยบายทวงคืนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

ไพโรจน์ วงงาน ชาวบ้าน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า จากเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเข้ายื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ รองฯ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ สืบเนื่องจากผู้เดือดร้อนมีความเห็นร่วมกันว่า การแต่งตั้งคณะทำงานฯ ไม่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งไม่เกิดความเป็นธรรม เช่น เป็นการแต่งตั้งคณะทำงานชี้แจง ไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า

กลุ่มชาวบ้านจึงร่วมกันยื่นข้อเสนอกรอบอำนาจหน้าที่ใหม่ เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทยานไทรทองทับที่ทำกิน และสำรวจพื้นที่พิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ในสัดส่วนของคณะทำงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีจำนวน 35 คน ต่างจากตัวแทนของชาวบ้านมีเพียง 10 คน ในวันนี้ (19 ก.ย.59) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ จึงได้มีหนังสือเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกันทุกฝ่าย

ไพโรจน์ บอกอีกว่า จากที่ประชุมร่วมกันครั้งนี้ ทางปลัดจังหวัดชัยภูมิ ยอมรับข้อเรียกร้องของชาวบ้าน พร้อมกับชี้แจงว่าจะมีการร่างกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยปลัดจังหวัดฯ นัดหมายตัวแทนชาวบ้าน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 ก.ย.2559 

ส่วนข้อเสนอของชาวบ้านที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มละ 6 คนนั้น ปลัดจังหวัดฯ เสนอให้ได้เพียงกลุ่มละ 3 คน ทั้งนี้ตัวแทนผู้เดือดร้อนจึงได้ขอเสนอเพิ่มในที่ประชุมเป็นกลุ่มละ 4 คน จึงสามารถตกลงกันได้ตามมติที่ประชุมในครั้งนี้

ไพโรจน์ กล่าวให้ข้อมูลถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ว่า ภายหลังรัฐมีนโยบายทวงคืนผืนป่า ส่งผลให้ชาวบ้านที่ทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง กว่า 6 หมู่บ้าน ใน ต.วังตะเฆ่ และ ต.ห้วยแย้ ได้รับผลกระทบหนักขึ้น เช่น ห้ามมิให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และถูกบังคับให้เซ็นต์ยินยอมออกจากพื้นที่ 

ที่ผ่านมาจึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อให้ยกเลิกแผนการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่พิพาทอุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.ห้วยแย้ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชาวบ้านผู้เดือดร้อน กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองทำประโยชน์ที่ดิน  โดยมีสัดส่วนของผู้ที่เดือดร้อนในจำนวนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ ไม่ให้มีการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่  30 มิถุนายน 2541 และในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้านในพื้นที่ และผ่อนผันให้สามารถทำประโยชน์ตามปกติสุข 

แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อหาชาวบ้านบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง โดยนับแต่วันที่ 18 ก.ค. 2559  3 แม่ลูก คือ นางทองปั่น ม่วงกลาง ชาวบ้านบ้านซับหวาย ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยลูกสาว นางสาวนิตยา และนางสาวนริสรา ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวร สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ ให้เดินทางเข้าพบเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา ล่าสุดขณะนี้มีชาวบ้านถูกแจ้งข้อหาดังกล่าวแล้วจำนวน 12 ราย 15 คดี

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง