คำชี้แจงงาน “75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์” จัดใกล้ครบรอบรัฐประหาร

คำชี้แจงงาน “75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์” จัดใกล้ครบรอบรัฐประหาร

20 พ.ค. 2558 เพจเฟซบุ๊คพลเมืองเสมอกัน We, The People เผยแพร่ข้อมูลว่า หลังจากทางเพจของกลุ่มพลเมืองเสมอกันเผยแพร่โปสเตอร์งาน “75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์” เพียง 2 วัน ทางฝ่ายความมั่นคงของ มทบ.33 ได้โทรศัพท์มาถึงผู้จัดงานและแสดงความกังวลว่าการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นใกล้กับวันครบรอบรัฐประหาร 22 พ.ค. อีกทั้งมีข่าวลือว่าจะมีการเกณฑ์คนเสื้อแดงมาเป็นจำนวนมาก

20152005012327.jpg

เพจเฟซบุ๊คพลเมืองเสมอกัน ระบุคำชี้แจงของผู้จัดงานดังกล่าวว่า 1. อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์มีวันครบรอบคล้ายวันเกิดในวันที่ 23 พ.ค.จริง ไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมา 

2. วิทยากรและผู้แสดงความประสงค์จะมาร่วมงานเท่าที่ผู้จัดงานทราบนั้น เกือบทั้งหมดเป็นผู้คนในแวดวงการศึกษาและศิลปะ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักศึกษา ไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสี การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการจัดงานสาธารณะ ประชาชนทุกฝ่ายทุกสีสามารถเข้าร่วมงานได้

3. ทางผู้จัดงานไม่ได้มีเป้าประสงค์ทางการเมือง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเท่านั้น ดังนั้น การบรรยายของวิทยากรจึงเป็นสิทธิและเสรีภาพของวิทยากรในการที่จะแสดงมุทิตาจิตตามความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละคน

เพจเฟซบุ๊คพลเมืองเสมอกัน ชี้แจงด้วยว่า เนื่องด้วยอาจารย์นิธิเป็นนักวิชาการที่มีคุณูปการด้านสังคม-การเมือง หากมีการกล่าวถึงและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสังคม-การเมือง ทางผู้จัดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและสุดวิสัย เนื่องจากก็สอดคล้องกับคำพูดของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวให้ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันเสนอแนะ แต่ขอยืนยันด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้มิได้มีจุดประสงค์เพื่อชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ งาน “75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์” จะมีขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่โรงละคร หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการบรรยายเพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ โดยนักวิชาการและคนในหลากหลายวงการ

 

หลังจากทางเพจของกลุ่มพลเมืองเสมอกันเผยแพร่โปสเตอร์งาน “75 ปีที่ผ่านและวันข้างหน้าของนิธิ เอียวศรีวงศ์” เพียงสองวัน ทางฝ่…

Posted by We, The People on Tuesday, May 19, 2015

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง