คำแถลงอีสานใหม่ ไม่รับร่าง รธน.ทหาร หยุดการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม จนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตย

คำแถลงอีสานใหม่ ไม่รับร่าง รธน.ทหาร หยุดการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม จนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตย

8 ก.ค. 2559 ขบวนการอีสานใหม่เผยแพร่คำแถลงอีสานใหม่ หลังจัดกิจกรรม “Walk for Rights” เดินเพื่อสิทธิชีวิตคนอีสาน เยี่ยมยามถามข่าวปัญหาผลกระทบจากการโครงการพัฒนาของรัฐ และเอกชนในภาคอีสาน ตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ 5 มิ.ย. 2559 จนมาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา

20160907032742.jpg

คำแถลงมีดังนี้ 

คำแถลงอีสานใหม่

ด้วยขบวนการอีสานใหม่ ได้จัดกิจกรรม “Walk for Rights เดินเพื่อสิทธิเพื่อชีวิตคนอีสาน” เพื่อเยี่ยมยามถามข่าวเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในภาคอีสาน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันหลากหลายในแผ่นดินอีสาน ทั้งหมด 10 จังหวัดจากจังหวัดชัยภูมิจนถึงจังหวัดสุรินทร์ จึงพบว่า ทั่วทั้งภาคอีสานได้ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งทางด้านสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ประชาชนคนอีสานต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้าทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ลุกลานปล้นชิงทรัพยากรอย่างหนักหน่วง ทั้งจากโครงการการพัฒนาของรัฐ เอกชน และนโยบายต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น นโยบายทวงคืนผืนป่า นโยบายการจัดการน้ำ นโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจเหมืองแร่ และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ในสถานการณ์สังคม ณ ปัจจุบัน ด้วยหวังว่าหลักการสิทธิมนุษยชนจะลงหลักปักฐานในสังคมอีสาน เราได้ยืนยันว่าเรามีสิทธิที่จะเดิน เดินเพื่อพบปะพี่น้องของเรา ด้วยเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอีสาน 

การบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล คสช. ที่นับวันยิ่งจะทำลายสิทธิเสรีภาพของเรา ทำลายความเป็นมนุษย์ของคนอีสาน ทำลายวิถีทางความเป็นอีสาน

ดังนั้น เพื่อสรรค์สร้างแนวทางอีสานใหม่ เราจึงขอประกาศต่อสาธารณะมา ณ ที่นี้ว่า 

1. เรามีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเราจนกว่าจะตาย แม้แต่ในยามที่สังคมไม่เป็นประชาธิปไตย สิทธิของเราจะถูกละเมิดไม่ได้

2. การพัฒนาใด ๆ ก็ตามที่เกิดในยุคของรัฐบาลทหาร เป็นกระบวนการที่ล้วนแต่ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรก จึงต้องหยุดการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ จนกว่าสังคมจะเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง ให้ประชาชนได้มีสิทธิในการตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตย 

3. เราอีสานใหม่ขอประกาศว่า เราจะ ไม่ร่วม ไม่รับ รัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐบาลทหาร รวมถึงรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และไม่มีผู้ใดจะข่มขู่บีบบังคับสิทธิในการที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมของเราได้ 

ด้วยจิตสิทธิมนุษยชนคนอีสาน
ขบวนการอีสานใหม่

20160907032754.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง