คุณค่า“กลุ่มคนเสื้อแดง” สู่การออกแบบประเทศไทย

คุณค่า“กลุ่มคนเสื้อแดง” สู่การออกแบบประเทศไทย

บทความโดย  ชัยวัฒน์  จันธิมา /  สถาบันปวงผญาพยาว  จังหวัดพะเยา (ไม่สงวนสิทธิการเผยแพร่)
 
การชุมนุมของประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงถูกสลายลง ด้วยอำนาจของรัฐ มองดูเหมือนประหนึ่งว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นได้รับความพ่ายแพ้ พร้อมกับข้อเรียกร้องที่สูญเปล่าอย่างไม่มีอะไรจับต้องได้แม้แต่น้อย  ไม่นับความเสียหายและบาดแผลในใจอันยากจะสมานกับคนกลุ่มเสื้อสีหรือภาคส่วน อื่นๆ ได้ในเร็ววันนี้

ด้านหนึ่งก็คงบอกไม่ได้ว่า ศพคนตายและจำนวนผู้บาดเจ็บ  จะหยุดตัวเลขลงเมื่อใด เพราะสงครามนี้รัฐบาลและทหารคงปลดได้ก็เพียงแค่อาวุธ(หนังสติ๊ก,บั้งไฟ,ยาง รถยนต์,ลูกเอ็ม79) ที่ประชาชนนำมายิงถล่มหรือก่อการร้ายตามคำกล่าวอ้างของรัฐเท่านั้น

หากแต่อาวุธทางความคิด  ความโกรธแค้น  ความน้อยเนื้อต่ำใจ  รัฐบาลหรือทหารไม่สามารถปลดออกจากตัวของประชาชนได้

นับแต่นี้ไปหลายคนเชื่อว่า อาวุธความคิดทางการเมืองของประชาชนจะถูกพัฒนาขึ้น  และนำมาประหัตประหารฝ่ายรัฐหรือนักการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดง สูญเปล่าจริงหรือ?

คนกลุ่มเสื้อสีหรือภาคส่วนอื่นๆ จะแยกแยะระหว่าง “เสียงระเบิด” และ “เสียงพูด”ของกลุ่มคนเสื้อแดงได้มากน้อยเพียงใด  และหากเราคนไทยทั้งหลายยอมจำนนและเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มเสื้อแดง มีหรือสงครามประชาชนจะยุติลง

ที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงได้ “พร่ำพูด” และ “แสดงออก” ให้ทุกภาคส่วนของสังคมต้องกลับมาทบทวนตัวเองอย่างประจักษ์ชัดแล้วว่า ระบบโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม  การทุจริตคอรัปชั่น  ช่องว่างทางความคิดระหว่างคนชั้นล่างกับคนชั้นกลาง-บน ในประเทศนี้มีสูงและสูงมาก

ที่น่าหวาดหวั่นก็คือ  ประชาชนพร้อมจะจับอาวุธมาตอบโต้กับอำนาจรัฐ และท้าทายต่อกฏหมายของบ้านเมืองได้ทุกเมื่อ

แล้วประเทศไทยของเราจะกลับเข้าสู่ความปกติสุขอย่างไร  และคงไม่ถูกนักหากเราจะโยนทิ้ง “เสียงพูด” เล็กๆ ของกลุ่มคนเสื้อแดงไปพร้อมกับซากศพและสภาพบ้านเมืองที่ล่มสลายเช่นนี้

เมื่อบ้านเมืองเราต้องเดินหน้าต่อไป  วิกฤตินี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่  ซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามระดมความคิด  และมีข้อเสนอบ้างแล้ว  ซึ่งหากจะให้สมบูรณ์แบบการระดมความคิดและข้อเสนอนั้น ต้องไม่ตกหล่นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนเสื้อแดงและข้อเสนอที่พวกเขาเรียกร้อง ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ประเทศไทยในอีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี ข้างหน้าจะเป็นเช่นไร  พลเมืองในระดับต่างๆ จะช่วยกันทำงานสร้างชาติ  สร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างไร  การศึกษา  การเมือง  เศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิตของคนไทยที่เราปรารถนาคืออะไร

การออกแบบประเทศไทย  จึงถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง   เพื่อนำไปสู่โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นให้ประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่  มีพื้นที่  มีสิทธิ  มีหน้าที่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

แม้สองสามวันนี้เราหลายคนจะยังคิดไม่ออก  ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 

แต่ผมคิดว่า  การจัดเวทีสานเสวนาในกลุ่ม  หน่วยงาน ชุมชน  หรือองค์กร  ได้พูดคุยสนทนาเวทีระดับท้องถิ่นเล็กๆ ก็น่าจะสร้างบรรยากาศหรือได้ความคิดดีๆ  ร่วมกันได้แน่นอน

 ABOUT THE AUTHOR

เว็บมาสเตอร์ ดูแลระบบ และดูแลเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้