ค้านย้าย ‘บขส.ขอนแก่น’ ไปรวมที่แห่งที่ 3 ชาวบ้านร้องกระทบคนเดินทาง

ค้านย้าย ‘บขส.ขอนแก่น’ ไปรวมที่แห่งที่ 3 ชาวบ้านร้องกระทบคนเดินทาง

20152408153252.jpg

วันนี้ (24 สค 58 ) เวลาประมาณ  14.30 น. กลุ่มชาวบ้านกว่า 100 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และ 2 มาเป็น แห่งที่ 3 เดินทางไปรวมตัวกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 บริเวณทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น-ชุมแพ โดยกลุ่มชาวบ้านระบุว่าการย้ายสถานีขนส่งเป็นไปโดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม และจะสร้างกระทบผู้โดยสารประมาณ 20,000 คน ต่อวัน โดยสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเกือบ 10 กิโลเมตร จะสร้างความเดือดร้อน และเพิ่มภาระค่าเดินทางให้กับประชาชน

20152408153340.jpg

20152408153346.jpg

20152408153354.jpg

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ชาวบ้านกว่า 500 คน ได้รวมตัวกันคัดค้านคำสั่งย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารมายังแห่งที่ 3 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในวันดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้ตกลงพูดคุยกับกลุ่มผู้คัดค้านอีกครั้งในวันที่ 22 ส.ค.58 แต่ปรากฏว่า กระทรวงคมนาคมกลับออกคำสั่งให้ย้ายไปใช้บริการสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพียงเเห่งเดียว ด้านชาวบ้านยืนยันให้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 แห่ง (คลิกอ่านข่าว)

สำหรับ ประกาศของกรมขนส่งทางบก ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.เป็นต้นมา ระบุดังนี้

20152408153240.jpg

ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก (เลี่ยงเมือง) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ประมาณ  7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 600 เมตร 

โครงการดังกล่าวในตอนต้น ถูกกำหนดให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารนอกเมือง รองรับการเดินทางระหว่างขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดในเขตเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งเดิมมีความแออัด 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง