จับตา! โปเเตชวานรนิวาส ‘ไชน่าหมิงต๋า’ เปิดเวทีเสวนา ‘ผู้รู้มาเล่า’ ด้านคนวานรฯ ประกาศยัน ‘ไม่เอาเหมือง’

จับตา! โปเเตชวานรนิวาส ‘ไชน่าหมิงต๋า’ เปิดเวทีเสวนา ‘ผู้รู้มาเล่า’ ด้านคนวานรฯ ประกาศยัน ‘ไม่เอาเหมือง’

ชาวบ้านจากวานรนิวาสกว่า 500 คน ร่วมแสดงจุดยืน ‘ไม่เอาเหมืองแร่โปแตช’ ในเวที ‘ผู้รู้มาเล่า’ ของบริษัทเหมือง เอานักวิชาการ-สภาการเหมืองแร่-เจ้าหน้าที่ กพร. มาให้ข้อมูล หวั่นดันการสำรวจรอบใหม่ หลังเกิดกระแสคนวานรค้านหนัก จนถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมยื่นหนังสือร้อง กพร.ขอทบทวนการสำรวจโปแตช ชี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

20162509163325.jpg

25 ก.ย. 2559 ที่หอประชุม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร บริษัท ไชน่าหมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาเกี่ยวกับการสำรวจแร่โปแตช การพัฒนาแหล่งแร่ และผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นได้รับ โดยเชิญ นักวิชาการด้านการสำรวจแร่โปแตช รองประธานสภาการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. เข้าร่วม ในเวทีที่ใช้ชื่อว่า “ผู้รู้มาเล่า”

เพจขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement รายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส และกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด กว่า 500 คน เดินทางมาที่หอประชุมอำเภอวานรนิวาส แต่ยืนยันไม่เข้าร่วมในเวทีเสวนา เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจเพื่อจัดทำเหมืองแร่โปแตชดังกล่าว ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางมาฟังข้อมูลจากการประสานงานของผู้นำชุมชนก็เดินทางมาเข้าร่วมงาน ทามกลางการรักษความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่รัฐ

20162509163534.jpg

20162509163713.jpg

สรุปสถานการณ์เสวนาโปแตชวานรนิวาส

8.00 น. เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเตรียมสถานที่ประชุม โดยมีโต๊ะสำหรับลงทะเบียนด้านหน้าหอประชุม เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดปกติ และชุดปราบจลาจล ประจำที่ สภ.วานรนิวาส ซึ่งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอวานรนิวาสพื้นที่จัดงาน

8.30 น. รักษ์อำเภอวานรนิวาส และกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด เดินทางมารวมตัวกันบริเวณที่จอดรถด้านหน้าหอประชุม เพื่อแสดงออกว่าไม่เอาเหมืองแร่โปแตช พร้อมกับปรบมือต้อนรับพี่น้องจากพื้นที่ 6 ตำบล ที่ทยอยเข้าร่วมสมทบอย่างต่อเนื่อง ขณะชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับการติดต่อให้เดินทางมาร่วมเวที เกิดความกังวลว่าจะกลายเป็นการสนับสนุนการสำรวจแร่โปแตช ยืนยันว่ามาร่วม เพราะต้องการรับทราบข้อมูลไม่ต้องการให้มีเหมืองแร่โปแตช ในพื้นที่ จึงมีชาวบ้านบางส่วนเดินออกมาร่วมกับกลุ่มคัดค้าน

9.00 น. ภายในหอประชุมประกาศเริ่มเวทีเสวนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแถวเดินมาประจำการหน้าหอประชุม ด้านชาวบ้านกลุ่มคัดค้าน ยืนยันแสดงจุดยืนนอกหอประชุม

9.30 น. ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปขอให้เจ้าหน้าที่นำเต็นท์มาตั้งให้ชาวบ้านด้านนอกที่ขอขยับเข้าไปที่หน้าประตูหอประชุม เพื่อจะสามารถรับฟังคำถามจากตัวแทนชาวบ้าน ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ยอมตามข้อเสนอของชาวบ้าน

 

คำถามคนวานรนิวาส

Posted by ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement on Saturday, September 24, 2016

 

10.00 น. ตัวแทนชาวบ้าน 3 คน ได้ตั้งคำถามกับวิทยากรบนเวทีเสวนา ถึงความกังวลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน พร้อมกับยืนยันเจตนารมณ์ของชาววานรนิวาส ว่าไม่ต้องการให้มีการสำรวจแร่โปแตช

จากนั้น ตัวแทนได้ยื่นหนังสือขอให้ชี้แจงการสำรวจแร่โปแตช และทบทวนโครงการสำรวจแร่โปแตชที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

ที่ 1/2559 41

หมู่ 6 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

25 กันยายน 2559

เรื่อง ขอให้ชี้แจงการดำเนินการสำรวจโปแตช และทบทวนการสำรวจโปแตชในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เนื่องจาก เรากลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด และกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ประกอบด้วย ชาวบ้าน จาก 6 ตำบล คือ ตำบลธาตุ ตำบลวานรนิวาส ตำบลศรีวิชัย ตำบลนาคำ ตำบลขัวก่าย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจแร่โปแตช พวกเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการสำรวจแร่โปแตช และทำเหมืองแร่ในอนาคต แต่ประชาชนส่วนใหญ่พื้นที่กลับถูกปิดกั้นการมีส่วนร่วม และไม่มีอำนาจตัดสินใจในโครงการที่จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน เพราะการอนุมัติอนุญาตในการดำเนินโครงการไม่ได้เกิดจากความต้องการของชุมชน และในขั้นการสำรวจแร่ก็เปิดให้ดำเนินการโดยไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาส

ดังนั้น พวกเราชาวอำเภอวานริวาส ขอให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชี้แจงการดำเนินการสำรวจโปแตช และทบทวนการสำรวจโปแตชในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และหากจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสำรวจแร่โปแตช ก็ขอให้ท่านส่งหนังสือแจ้งมายังกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด และกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยขอให้ท่านชี้แจงกลับมายังกลุ่มฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตัวแทนกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด และกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส

 

10.30 น. กลุ่มรักษ์วานรนิวาส และกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด เดินทางกลับ แต่ถึงอย่างไร หลายคนยังคงกังวลใจ เนื่องจากกระบวนการสำรวจแร่โปแตช ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 

20162509163608.jpg

ชาววานรนิวาส ที่คัดค้านการสำรวจแร่โปแตชมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พื้นที่ อ.วานรนิวาส กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของการทำเหมืองเเร่โปแตช มองว่า การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมสำหรับการเข้ามาเร่งสำรวจแร่โปแตชอีกครั้ง หลังจากถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพราะเกิดกระแสคัดค้านอย่างหนัก มีชาววานรนิวาสออกมาคัดค้านจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2559 กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด อ.วานรนิวาส ได้ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมเวทีดังกล่าว ต่อนายอำเภอวานรนิวาส เพราะกังวลว่าหน่วยงานรัฐจะปล่อยให้เอกชนดำเนินการโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชน แต่หนังสือขอเข้าร่วมงานฉบับดังกล่าว ยังไม่ถูกตอบรับจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทางกลุ่มมองว่าการเพิกเฉยต่อเสียงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนชาววานรนิวาส จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเคารพสิทธิประชาชน ฟังความต้องการของชาววานรนิวาสที่ต้องการให้หยุดการสำรวจโปแตช เพราะจะทำลายวิถีชีวิตของชาววานรนิวาส

กลุ่มชาวบ้านระบุด้วยว่า แม้การจัดเสวนาครั้งนี้จะไม่ใช่เงือนไขในการเดินหน้าโครงการสำรวจโปแตช แต่ชาววานรนิวาส ส่วนมากที่ต้องการมาแสดงจุดยืน “ไม่เอาเหมืองแร่โปแตช” ก็ยังวล เมื่อทราบว่ามีการติดกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่จัดงาน เพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะนำ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มาสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านเหมือนดังเช่นการแสดงจุดยืนคัดค้านการเจาะสำรวจหลุมแรก 

20162509163844.jpg

20162509163936.jpg

20162509163944.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง