ชมย้อนหลัง “ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหา…” : ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชมย้อนหลัง “ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหา…” : ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชมย้อนหลัง ปาฐกถา "ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย"
ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปิด 'หมุด 14 ตุลา' โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณลานโพ ท่าพระจันทร์

ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS