ชมย้อนหลัง ปาฐกถาเจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชมย้อนหลัง ปาฐกถาเจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชมย้อนหลังปาฐกถาเจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

งานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ประจำปี 2556
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
จัดโดย สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 คณะกรรมการ 14 ตุลาเพือประชาธิปไตยสมบูรณ์
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย และเครือข่ายเดือนตุลา

[/size]

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS