ชวนอ่านจดหมายข่าวคนฮักถิ่นฉบับเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 55

ชวนอ่านจดหมายข่าวคนฮักถิ่นฉบับเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 55

"พี่น้องเอย เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่ม
ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง
ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น
จั๊กจั่นฮ้องคือฆ้องลั่นยาม
คนมีศีล ดินมีน้ำ บ่ห่อนขาดเขินบก
ฝูงหมู่สกุณานก บินซวนซมปลายไม้
ไทเมืองไกล เมืองใกล้ ไปมาได้จอดแว้
น้ำใจหลายดีแท้น้อ หมู่เฮาซาวอีสาน ซั่นแล้ว"

บางส่วนจากบทบรรณาธิการ จดหมายข่าวคนฮักถิ่น เดือนมกราคม 2555

อ่านเนื้อหาได้ตามลิงค์ด้านล่าง

[/size]

[/size]

 ABOUT THE AUTHOR