ชาวกระแสบนต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ปกป้องแหล่งน้ำประปา-รักษาพื้นที่เกษตร

ชาวกระแสบนต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ปกป้องแหล่งน้ำประปา-รักษาพื้นที่เกษตร

ชาวบ้านกระแสบน พบผู้ว่าฯ ระยอง-อุตสาหกรรมจังหวัด ขอยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศของท้องถิ่นและอาชีพเกษตร เตรียมเข้ากรุงฯ ยื่นหนังสือค้านโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 8 ต.ค.นี้

20150810135148.jpg

7 ต.ค. 2558 ชาวบ้านจาก ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง กว่า 300 คน ซึ่งรวมตัวกันในนาม “กลุ่มรักษ์กระแสบน”  ได้เคลื่อนขบวนจากตำบลกระแสบนมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดระยอง พร้อมด้วยป้ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยได้ยื่นรายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของผู้คัดค้านกว่าพันคนจากหลายหมู่บ้าน

นายดนัย วงษ์ยัง ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์กระแสบน กล่าวว่า พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นพื้นที่ร้บน้ำ และเป็นพื้นที่เกษตรที่สำคัญของชุมชน ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ตั้งโรงไฟฟ้า ดังนั้นทางจังหวัดควรตั้งคณะทำงานไปศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ให้ดีเสียก่อนตัดสินใจในเรื่องนี้ 

นายชำนาญ หนูชูแก้ว หนึ่งในตัวแทนกลุ่มคนรักษ์กระแสบน กล่าวให้ข้อมูลว่า การรวมตัวของครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนมีความรักในท้องถิ่น และเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งเกษตร ไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ขณะที่นางพรรณทิพา วรรณศิริ ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์กระแสบนอีกคนหนึ่ง กล่าวว่า แม้ในปัจจุบัน ต.กระแสบน ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินกิจการอยู่แล้วหลายโรง เช่น โรงงานไต๋รับเบอร์  โรงงานไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง โรงงานระยองกล๊าสอินดัสตรี และโรงงานไทยอีสเทิร์นวู้ด เป็นต้น  ซึ่งบ่อยครั้งที่ชาวบ้านต้องเดือดร้อนกับปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน แต่ก็ไม่มีหน่วยงานราชการใดให้ความสนใจเข้ามาตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ ชาวบ้านที่นี่จึงไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าหรือโรงงานใดๆ เข้ามาสร้างเพิ่มเติมอีก 

นอกจากนี้ชาวบ้านยังทราบมาว่า บริษัท สหกิจไบโอพาวเวอร์ จำกัดที่เป็นเจ้าของโครงการมีสายสัมพันธ์กับประธานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออกและเจ้าของบ่อขยะที่ห้วยยาง  ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านกังวลว่า ในอนาคตอาจจะมีการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงและก่อปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นี้ได้

ชาวบ้านระบุว่า การยื่นหนังสือคัดค้านครั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิ์ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ขอความร่วมมือจาก อบต.กระแสบน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวก 3  กรณีบริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ อบต.กระแสบน ได้แจ้งให้กลุ่มรักษ์กระแสบนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2558 ตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวก 3 

โดยในประกาศดังกล่าวระบุว่า วัตถุดิบของโครงการนี้ ประกอบด้วย เศษไม้ยางพารา จำนวน 142,387 ตันต่อปี มีการใช้สารคลอรีนเป็นเคมปรับสภาพน้ำ 600 ตันต่อปี และใช้งบประมาณลงทุนเบื้องต้น 800 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ระบุว่าผลกระทบจากโครงการนี้มีเพียง 2 ประการ คือเสียงดังและฝุ่นละออง โดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือประชาชนซึ่งอยู่ในรัศมีเพียง 500 เมตร 

20150810135201.jpg

การยื่นหนังสือมี นายธีระวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้มารับมอบ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งติดภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากภัยน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนพลังงานจังหวัดระยอง และผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ออกมาร่วมรับหนังสือในครั้งนี้ด้วย

นายธีระวัฒน์ กล่าวกับตัวแทนชาวบ้านว่า ขณะนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองยังอยู่ในช่วงพิจารณาโครงการ ยังไม่มีการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้กล่าวย้ำว่า การจะอนุมัติหรือออกใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าได้นั้น จะต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ประชาชนจึงสามารถใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการได้ และก่อนหน้านี้หลังจากที่มีข่าวว่าประชาชนในพื้นที่คัดค้านโครงการนี้ ทางจังหวัดก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานไปศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่นี้แล้ว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดได้รับหนังสือคัดค้านตามหน้าที่แล้ว หลังจากนี้ก็จะสรุปการคัดค้านของภาคประชาชน และจะทำหนังสือนำส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน   

“หากพี่น้องประชาชนชาวกระแสบน ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าชีวมวล คงต้องรอคำตอบจากกระทรวงที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เมื่อทางจังหวัดได้รับหนังสือนี้แล้ว ก็จะทำสำเนาส่งกลับไปให้ประชาชนรับทราบต่อไป”  นายธีระวัฒน์ กล่าว

20150810135214.jpg

ทั้งนี้ บริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล บนเลขที่ 999 หมู่ 9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง โดยพื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ต.กระแสบน อีกทั้งด้านหลังยังติดกับลำคลองกระแส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหลักที่หล่อเลี้ยงชุมชนกระแสบน และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำประแสร์  ประชาชนในพื้นที่จึงเกิดความวิตกว่า หากในอนาคตมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำแห่งนี้  

นอกจากนี้ อีกด้านหนึ่งของพื้นที่โครงการยังอยู่ใกล้โรงเรียนวัดกระแสบนและวัดกระแสคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชนและมีโบสถ์อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี  อนึ่ง นอกจาก ต.กระแสบน  จะเป็นแหล่งรับน้ำที่สำคัญแล้ว ยังเป็นพื้นที่เกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ สวนยางพารา ทำนาข้าว และสวนไม้ผลแบบผสมผสาน เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน มะม่วง และอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชุมชน

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ต.ค. 58 นี้ ตัวแทนกลุ่มรักษ์กระแสบนจะเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง