ชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อง คสช. ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

ชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อง คสช. ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

๒๒ กรกฎาคม, ยโสธร –  ที่กรมทหาราบที่ ๑๖ จังหวัดยโสธร ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าเขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดยโสธร กว่า ๓๐ คน  ได้เข้ายืนหนังสือถึง คสช. ผ่านผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๖ จังหวัดยโสธร เพื่อให้ คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยมีพันเอก พิชิต วันทา รับหนังสือ และนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายปราโมทย์ ลิ้มป์วิทยาธร ผู้อำนวยการชลประทานที่ ๗ มาร่วมชี้แจง

โดยนายนิมิต หาระพันธ์ ตัวแทนชาวบ้านบุ่งหวาย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย กล่าวว่า วันนี้ทางพวกเราชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ๖ หมู่บ้าน ได้หารือกันถึงประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ จึงรวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือให้ คสช. ได้แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เพราะว่าปัญหาเกิดจากการสร้างเขื่อนที่ทำให้พื้นที่นาของชาวบ้านต้องถูกน้ำท่วมนานกว่าปกติ ๒-๓ เดือน ทำให้ต้นข้าวเสียหายและทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เขื่อนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา ที่ผ่านมาทางกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ได้ยื่นหนังสือกับทุกรัฐบาลและก็มีเพียงการแต่งตั้งคระกรรมการแก้ไขปัญหาเท่านั้นและยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่จริงจัง วันนี้เลยต้องมายื่นหนังสือผ่านกรมทหารราบที่ ๑๖ ถึงหัวหน้า คสช. เพราะผมคิดว่าในช่วงนี้ทหารมีอำนาจและการยื่นหนังสือกับทหารก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ทหารเข้าร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้านพันเอก พิชิต วันทา กล่าวว่า หนังสือที่ชาวบ้านส่งมาวันนี้ทางผมจะรับเรื่องไว้เพื่อดูก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งทางผมจะทำหนังสือเพื่อส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และอีกส่วนหนึ่งจะส่งให้กับ คสช.

ทั้งนี้ นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี กล่าวว่า วันนี้คงไม่ใช่เวทีที่จะมาเจรจากัน ถึงแม้จะมีทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการสำนักงานชลชลประทานที่ ๗ มานั่งร่วมด้วยก็ตาม วันนี้ชาวบ้านเขาอยากจะมาเล่าปัญหาให้กับตัวแทนที่มารับหนังสือ และข้อเสนอ ตลอดจนกระบวนการทำงานของภาครัฐที่ผ่านมาว่าการแก้ไขปัญหามันมีข้อขัดข้องประการใดถึงไม่สามารถดำเนินการให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่องได้ เพราะที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทราบดีว่าชาวบ้านเขายื่นเรื่องให้แก้ไขปัญหามานานแล้ว ดังนั้นวันนี้ชาวบ้านเขาคงอยากสะท้อนปัญหามากกว่า เพื่อให้ คสช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย คือ ทหาร ข้าราชการ และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำเนินการต่อไป

ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ำชีตอนล่าง รายงาน

20142907183335.jpg20142907183338.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com