ชาวบ้านลุ่มน้ำชีร้อยเอ็ด-ยโสธร ปั่นจักรยานร้อง รมต.เกษตรฯ แก้ปัญหาเขื่อน

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีร้อยเอ็ด-ยโสธร ปั่นจักรยานร้อง รมต.เกษตรฯ แก้ปัญหาเขื่อน

ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำชีที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย จ.ร้อยเอ็ด และจ.ยโสธร  ปั่นจักรยานไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าฯ ทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อน

20150207111957.jpg

1 ก.ค. 2558 ที่ จ.ร้อยเอ็ด ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อเข้าไปศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพศิน โกมลวิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมารับหนังสือ 

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (30 มิ.ย. 2558) กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร ได้ยื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับหนังสือก่อนหน้านั้น

20150207112011.jpg

นางอมรรัตน์ วิเศษหวาน ชาวบ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชีกล่าวว่า วันนี้ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำชีที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้ร่วมกันปั่นจักรยาน เพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าออกมารับหนังสือ

เนื่องจากปัญหาจากการสร้างเขื่อนที่อยู่ภายใต้โครงการโขง ชี มูล ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ในลุ่มน้ำชี โดยชาวบ้านได้เรียกร้องสิทธิผ่านมา 2 รัฐบาลแล้ว และตอนนี้อยู่ในรัฐบาลที่ 3 ซึ่งการแก้ไขปัญหายังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นชาวบ้านลุ่มน้ำชีจึงมายื่นหนังสือเพื่อทวงสัญญากับรัฐมนตรีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

ส่วนนายนิมิต หาระพันธ์ ชาวบ้านบุ่งหวาย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กล่าวว่า เราอยากถามความจริงใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญมาจากการสร้างเขื่อน หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อน ชาวบ้านก็รอว่าเมื่อไหร่จะแต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหา เพราะหลังจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี มติกรรมการชัดเจนว่าจะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อน 4 ชุด แต่กระบวนการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจะผ่านมา 4 เดือนแล้วยังไม่มีการแต่งตั้ง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา พวกเราจึงขอยื่นหนังสือเพื่อถามความจริงใจในการแด้ไขปัญหาจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านนายพศิน โกมลวิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมารับหนังสือบ้านกล่าวว่าตอนนี้ได้ประสานกับทางชลประทานในพื้นที่แล้ว ชลประทานชี้แจงว่ารอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา และรองบประมาณในการดำเนินการซึ่งถ้ามีคำสั่งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้ทันที่

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี ตอนล่าง กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี ชาวบ้านเขาแสดงเจตนารมย์ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เหลือเพียงรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา เข้าสู่รัฐบาลที่ 3 แล้วที่ผมเห็น ชาวบ้านดำเนินการเรียกร้องในการแก้ไขปัญหา ผมมองว่าสิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชีนั้นมันมีทางออกถ้ารัฐบาลจริงใจการแก้ไขปัญหาและไม่ควรที่จะปล่อยให้ยืดเยื้อ
                

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง