สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง

           สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง                   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย […]

คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

            คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า       ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขยายมากขึ้นทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 […]

คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

            คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า       ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขยายมากขึ้นทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 […]

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว   ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร เพิ่มขยายจำนวนมาก จึงมีความต้องการพื้นที่และทรัพยากรมากขึ้นจึงส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต ก๊าซออกซิเจน ที่เราต้องใช้ในการหายใจ […]

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว   ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร เพิ่มขยายจำนวนมาก จึงมีความต้องการพื้นที่และทรัพยากรมากขึ้นจึงส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต ก๊าซออกซิเจน ที่เราต้องใช้ในการหายใจ […]