พ่อเมืองสองแคว สั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำเหนือ หากทะลักเข้าท่วมพื้นที่

  พ่อเมืองสองแคว สั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำเหนือ หากทะลักเข้าท่วมพื้นที่  พร้อมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์กลางของการประสานงาน หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถโทรมาแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

เปิดอาคารสํานักงานหลังใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18 เป็น […]

เปิดอาคารสํานักงานหลังใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18 เป็น […]

ชาวพิษณุโลกร่วมอวยพรงาน วันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 80 ปี ของท่าน พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

“บ้านทิวะพันธุ์” เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2557 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 80 ปี ของท่าน พลเอก […]

ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน “ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง พิษณุโลก”

  เมื่อวันที่ 21  กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณณัฐกร โซ่จินดามณี  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก […]

1 2 3 10