โครงการตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์

โครงการตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์ (Creative Political Space Project) ผู้จัดการประชุม ได้แก่หน่วยงานการศึกษาด้านสันติวิธีและความขัดแย้ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

เสียงหลังยุบสภา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหลักการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้า พวกเขาอยากให้มีทางออกอย่างไรบ้าง ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมือง  ออกอากาศวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ทำนาที่ยะลา

บ้านฉันวันนี้ จะไปดูวิถีชีวิตการทำนา ที่แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรเพื่อให้ผลิตได้มากๆ เพื่อป้อนการเข้าระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ก็ยังอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมเอาไว้ ติดตามได้จากนักศึกษาตัวแทนชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิม ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ […]

เสียงของคนข้างล่าง กับทางออกประเทศไทย

ดูข้อเสนอทางออกทางการเมืองในเวลานี้ ที่มีหลายเสียงหลายกลุ่มที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย หลายคนมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้นด้วยการกำหนดกติกาการเมืองใหม่ ด้วยหลักการและเหตุผล ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ทางออกการประเทศไทย และการใช้สื่อใหม่

หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่เราเห็นในการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ คือการใช้โซเชียลมีเดียร์ในการแชร์ข้อมูล หรือการสร้างกระแสรวมกลุ่มจากโลกอออนไลน์มาสู่การชุมนุมทางท้องถนน สิ่งนี้บอกอะไรกับเรา ทีมข่าวพลเมืองไทยบีพีเอส ไปคุยกับ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการด้านสื่อ  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย […]

ปรากฏการณ์สื่อใหม่กับการเมือง

อิทธิพลของสื่อใหม่ในทุกวันนี้นั้น มีผลต่อปฏิกิริยาทางการเมืองของไทยอย่างน่าสนใจ นักข่าวพลเมืองได้ไปติดตามปรากฏการณ์นี้ และพูดคุยกับนักวิชาการด้านสื่อใหม่ เพื่อจะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2556

1 2 3