เยาวชนปะโอรณรงค์ต่อต้านผลกระทบร้ายแรงจากเหมืองเหล็กขนาดใหญ่สุดของพม่า

เยาวชนปะโอรณรงค์ต่อต้านผลกระทบร้ายแรงจากเหมืองเหล็กขนาดใหญ่สุดของพม่า           27 ต.ค. ในวันนี้ กลุ่มเยาวชนชาวปะโอได้รณรงค์สนับสนุนให้ชุมชนต่อต้านเหมืองเหล็กป๋างแปก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองตองจีในรัฐฉาน […]

สถานการณ์ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ อ.เชียงแสน หลังเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน

พบ “ล่ามชุมชนอาสา” พากลุ่มชาติพันธ์ุเข้าถึงบริการสาธารณสุข สถานการณ์ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ อ.เชียงแสน หลังเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน บทบาทของโบสถ์คริสต์กับการเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา     […]

ผู้หญิงและเด็กในภาคตะวันออกของพม่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติสุขภาพ

ผู้หญิงและเด็กในภาคตะวันออกของพม่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติสุขภาพ                   […]

งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 9

“งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว  ครั้งที่ 9” กระชับความสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ของทั้งสองชาติ รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

วันที่อยู่อาศัยโลก “ปฏิรูปที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 15 –16 ต.ค.

งานวันที่อยู่อาศัยโลก  ภาคเหนือ“ปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและท้องถิ่น”  เนื่องใน  วันที่อยู่อาศัยโลก 2553  (WORLD  HABITAT DAY  2010)วันที่   15 […]

1 40 41 42 43