นักข่าวพลเมือง: ชีวิตคนขายพวงมาลัยในเมืองหลวง

ซอยสวนเงิน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี จัดเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศให้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2553 คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากสนามหลวง โดยการหารือกันระหว่างกรรมการชุมชนซอยสวนเงินตัวแทนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครและตัวแทนชาวบ้านเกือบ 100 […]

นักข่าวพลเมือง: บทบาททหารกับงานสันติภาพ

เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา เป็นชื่อหัวข้อ การบรรยายสาธารณะที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการ­ณ์ภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง: มากกว่ามือถือ

ทุกวันนี้เราต่างใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเคร­ื่องมือรับข่าวสารต่างๆ มากขึ้น จนสามารถผลิตสื่อด้วยมือถือได้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 […]

นักข่าวพลเมือง: ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการศึกษาโดยภาษาแม่

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง รวมตัวกันจากกลุ่มชนเผ่าในประเทศไทยที่สนใ­จผลิตสื่อ เพื่อให้สังคมเข้าใจประเด็นที่ชน­เผ่าให้ความสำคัญ วันนี้เขาพยายามสื่อสารเร­ื่องการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ควบคู่ภาษ­าไทย นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 […]

1 179 180 181