นักข่าวพลเมือง : เกษตรกรรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแห่งความสุข

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมน้อยลง ทำให้เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเดินสวนกระแสนี้ ทำเป็น ทำเกษตร จะพาเราไปทำความรู้จักกับสุภาวดี สุวรรณฤทธิ์ หนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่แห่ง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ที่ตัดสินใจหันหลังจากเมืองกรุงมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิด […]

นักข่าวพลเมือง : กิมซิ้น แกะสลักแห่งศรัทธา

เรามักพบเห็น “กิมซิ้น” หรือ รูปสลักเทพเจ้าที่มีอยู่ในศาลเจ้าและตามบ้านเรือนของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงที่ จ.ภูเก็ต เทพเจ้าแต่ละองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป สะท้อนถึงให้เห็นถึงความศรัทธาอย่างเหนี่ยวแน่นในความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน หากมองในอีกมุมหนึ่งจะเห็นความงดงามของศิลปะที่แฝงอยู่ในความศรัทธานี้ ผ่านทางลายเส้น สีสัน […]

นักข่าวพลเมือง : กาลักน้ำ การบริหารจักการน้ำในชุมชน

ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ชุมชนที่นั้นมีความหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร ให้มีน้ำปลูกข้าว และทำสวน ในฤดูแล้งด้วย การทำกาลักน้ำ เพื่อปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกร หลังหมดฤดูฝน  […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เยาวชน และผู้นำชุมชนบ้านพอก อ.ตระการพืชผล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน   l 25 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีอนุรักษ์ควายไทย

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่อ่างเก็บน้ำลำพอกเต็มไปด้วยฝูงความนับร้อยตัว ออกมาหากินหญ้าสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชาวบ้านใน ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เลี้ยงควายตามธรรมชาติ ความผูกพันระหว่างคนกับควายและการพึ่งพาธรรมชาติ เป็นภาพที่หลายคนอาจหาชมได้ยาก […]

นักข่าวพลเมือง : รับมือแผ่นดินไหวเมียนมา

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเมียนมาต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง  ทำให้ประชาชนตื่นตัว และสนใจที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงชาวเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เมืองชายแดนในรัฐฉานด้วย จึงมีความร่วมมือกันของชาวไทยและเมียนมาจัดการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงา […]

1 2 3 4 181