นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงหอยแมลงภู่ทางเลือกใหม่ของชาวประมงริมอ่าวปัตตานี

“อ่าวปัตตานี” เป็นแหล่งอาหารและอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กประมาณ 1,000 ครอบครัว มาหลายชั่วอายุคน แต่ทรัพยากรสัตว์น้ำที่นับวันร่อยหรอลง ทำให้ชาวประมงรูสะมิแล ริมอ่าวปัตตานีกลุ่มนี้ ต้องหันมาเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ไว้กินไว้ขาย แทนที่จะพึ่งพาอาชีพประมงตามธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว […]

นักข่าวพลเมือง : ครูตู้ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน จึงทำให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนด้วยครูตู้ ติดตามในข่าวเที่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : ค้าขายกลางสายฝน

ฝนที่ตกลงมาช่วงนี้ในหลายพื้นที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ที่ปกคลุมประเทศไทย สถานการณ์แบบนี้ก็เป็นความท้าทายสำหรับอาชีพบางอาชีพอย่างพ่อค้าแม่ขาย ในวันที่ฝนตกแบบนี้ หลายชีวิตที่ถนนคนเดินจะดำเนินอย่างไร   l 13 ก.ย. 59  l […]

นักข่าวพลเมือง : หนุ่มทองกวาวสาวดอกปีบ

ในช่วงเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือเฟรชชี่น้องใหม่ได้เข้าร่วมอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการประกวดดาวเดือน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดการประกวดภายใต้ชื่องาน “หนุ่มทองกวาว สาวดอกปีบ ประจำปี 2559” […]

นักข่าวพลเมือง : อนาคตนักกฎหมาย พื้นที่เรียนรู้นอกชั้นเรียน

นักข่าวพลเมืองเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย สื่อสารเรื่องราวความประทับใจของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามาทำงานอาสาจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น เพื่อดำเนินการขอบัตรประชาชน พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากพื้นที่นอกห้องเรียนนี้ ติดตามใน ที่นี่ ThaiPBS  l 12 […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  และรู้จักความหมายของ “ข้าวตอก” หนึ่งในสิ่งสักการบูชาครู นอกจากดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกไม้ธูปเทียน  ซึ่งแทนความหมายของความแตกฉานของปัญญาจากเพื่อนๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภาพบรรยากาศงานพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่   l 12 ก.ย. 59 […]

1 3 4 5 6 7 181