บทเรียนคนหายที่ชายแดนใต้

บิลลี่  พอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยงบางกลอย ที่จังหวัดเพชรบุรี  นับเป็นกรณีล่าสุด ของบุคคลที่สูญหายและยังอยู่ระหว่างการค้นหา  แต่ในสังคมไทยมีผู้ที่กลายเป็น “บุคคลสาบสูญ” จำนวนไม่น้อย  […]

วันหยุดเขื่อนโลก เด็กสีแดง และความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโขง

  14 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวัน “หยุดเขื่อนโลก” ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์หลายพื้นที่  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของสายน้ำ  ที่บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม […]

เครือข่ายนักจิตวิทยาปัตตานีร่วมแถลงต่อผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็ก

นักจิตวิทยา มอ.และเครือข่ายนักจิตวิทยาจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงการณ์ประณามผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความตระหนัก ปกป้องชีวิตเด็กและผู้เยาว์เพื่อมิให้ความสูญเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนในการปกป้องคุ้มครอง และเรียกร้องอย่าใช้เด็กเป็นเหยื่อความขัดแย้งอันเป็นเครื่องมือทางการเมือง และขอให้พ่อแม่ของเด็กที่ต้องอยู่กับความเจ็บปวด อดทนไว้เพื่อก้าวข้ามผ่านไปได้    […]

แถลงการณ์จากเยาวชนดรีมเซาท์ :เหตุการณ์โจมตีเป้าหมายอ่อน เด็กและสตรี

      เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายมาต่อเนื่อง และเมื่อเช้าวันนี้มีการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนและผู้ที่ไม่ติดอาวุธ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระที่ไร้ความชอบธรรมในภาวะสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีหรือล้างแค้นก็ตาม   กลุ่มเยาวชนดรีมเซาท์ อนาคตชายแดนใต้ […]

แสงเทียนสันติภาพที่ชายแดนใต้

           ในช่วงนี้หลายพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ   รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ได้มีจัดกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ เพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการความรุนแรง และใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายระหว่างกัน […]

แถลงการณ์ : ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยต่อวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ในห้วงเวลาที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในระดับที่รุนแรงสั่งสมมาเกือบทศวรรษและยังไม่ปรากฏซึ่งแนวโน้มที่ขั้วขัดแย้งหลักทางการเมืองสามารถประนี ประนอมเพื่อบรรลุข้อตกลงในการคลี่คลายวิกฤติและการปฏิรูปการเมืองได้นั้น ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความเปราะบางของสถานการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดความรุนแรงในระดับที่มีการนองเลือดจึงขอเสนอแนะแนวทางการคลี่คลายวิกฤติการเมือง ดังนี้ ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอชื่นชมและสนับสนุนทุกแนวทางที่ปฏิบัติโดยขันติและสันติและขอคัดค้านทุกการกระทำที่เป็นการบิดเบือนความจริง โกหกใส่ร้าย ตลอดจนการปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่เห็นต่างในสังคม […]

1 2 3