ตอนที่ 5 เสียงร้องจากท้องถิ่น (เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น)

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น   รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : […]

ตอนที่ 4 อำนาจประชาชน

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

ตอนที่ 3 ความฝันในวันเสรี

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

ตอนที่ 2 วิกฤติที่บ้านเกิด

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

เบื้องหลังแนวคิดและการทำงานสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการไทยบันเทิง

ชมเบื้องหลังแนวคิดและการทำงานของสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น โดยตัวแทนทีมงานสารคดีฯและ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการไทยบันเทิง ช่วงศิลป์สโมสร เมื่อวันที่ […]

เบื้องหลังแนวคิดและการทำงานสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการไทยบันเทิง

ชมเบื้องหลังแนวคิดและการทำงานของสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น โดยตัวแทนทีมงานสารคดีฯและ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการไทยบันเทิง ช่วงศิลป์สโมสร เมื่อวันที่ […]

1 2