เรียนภาษากะเหรี่ยง

   ในพม่าจะมีชนกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ก่อนหน้านี้พม่าก็มีกฎหมายห้ามสอนภาษาท้องถิ่นในโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยต้องการให้แก้ไขและผลักดันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องในกระบวนการปรองดองกับรัฐบาลในวันนี้โรงเรียนของรัฐในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยสามารถเรียนภาษาแม่ของชาติพันธุ์ตนเองได้แล้ว  ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านเล็กๆ ของเมืองทวาย เห็นโอกาสความสำคัญจึงจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งวันเสาร์เพิ่มเติมจากการเรียนเฉพาะในคาบเรียนปกติ  ติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองอาเซียน กลุ่มคาเรน มีเดีย หมู่บ้านเคลอพูแห่งนี้  […]

ทางออกการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเมืองนคร

การได้มาซึ่งการถือครองที่ดินทำกินก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐในหลายพื้นที่ เช่นการบุกรุก การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน   แต่ที่อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพยายามหาทางออกร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐโดยใช้เวทีประชาคมในการพูดคุย    ติดตามรายงานได้จากคุณอานนท์  มีศรี นักข่าวพลเมืองภาคใต้ […]

เสียงจากประมงพื้นบ้าน

มความพยายามฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยหลังจากที่ประสบปัญหาเรือประมงพาณิชย์เข้ามาจับลูกปลาในเขตอนุรักษ์ของชุมชน   พวกเขารวมตัวกันในนามสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันเชิงนโยบายกระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างแท้จริง ติดตามรายงานได้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายประมงพื้นบ้าน   ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได ต.อ่าวน้ำ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พยายามทำความเข้าใจกับเรือประมงพาณิชย์ ไม่ให้เข้ามาจับปลาในเขตการทำ “ซั้งกอ” […]

การชุมนุมที่ศาลากลาง จ.ตรัง

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดกว่าหนึ่งร้อยคน เดินทางมาชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีคำสั่งชะลอการตัดฟันต้นยางพาราของเกษตรกรรายย่อย เพราะก่อนหน้านี้ได้มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าตัดต้นยางในจังหวัดพัทลุง และมีแนวโน้มว่าจะเข้าไปตัดในพื้นที่จังหวัดตรังอีกด้วย   ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง ขณะนี้มีมาตราการในการปราบปรามผู้บุกรุกป่าอย่างเข้มข้น แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้ทำลายกับชาวบ้านที่อยู่กับป่าออกจากกันได้ […]

คดีคนจนที่บ้านโคกยาว จ.ชัยภูมิ

เกษตรกรที่บ้านโคกยาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ได้ถูกดำเนินคดีด้วยข้อกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่สวนป่าโคกยาว แม้หลายคนจะต้องตกเป็นผู้ต้องหา แต่พวกเขายังยืนยันในสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยมาก่อน การประกาศทับซ้อนของสวนป่าแห่งนี้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองลุ่มน้ำเซิน จังหวัดชัยภูมิ ออกาอากาศ […]

ปลูกป่าบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนบ้านหลังมุข อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดพิธีกรรมปลูกป่าขึ้นด้วยหวังสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่า  แม้พวกเขากำลังถูกรื้อถอนพืชผล  และมีคำสั่งให้ออกจากที่ดินทำกินก็ตาม  ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองอ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกอากาศ […]

วันกตัญญู เรียนรู้ภูมิปัญญา สุรินทร์

 ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  หลายคนได้ใช้โอกาสนี้ในการทำบุญ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  เช่นเดียวกับที่หมู่บ้านเกาะ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  ชาวบ้านที่นั่นได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานบุญสงกรานต์ให้มีความพิเศษมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่พัฒนาและต่อยอดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ชุมชน ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง […]

1 2 3 7