EP.1“ชิงเผา” ก่อนวันอันตราย และทางเลือกคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้เชียงใหม่

PM2.5 ในลมหายใจคนเชียงใหม่ นับเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคเหนือบนประสบปัญหาวิกฤติหมอกควันซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าเป็นค่าที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ และคนในภูมิภาคนี้ประสบกับภาวะเจ็บป่วยกับโรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ อย่างหนักในทุกๆ ปีเมื่อเข้าหน้าแล้ง สำหรับมลพิษทางอากาศ […]

“ส่งสันติภาพ จากเหนือสู่ชายแดนใต้”

ส่งสันติภาพ จากเหนือสู่ชายแดนใต้ คำต่อคำ  คุยเปิดใจตัวแทน 3 ศาสนาและนักวิชาการ   เมื่อความรุนแรงผูกโยงเข้ากับศาสนา จากนอกพื้นที่มองเข้าไปในเหตุการณ์ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นอะไร ?  แก่นแท้ของการออกจากปัญหาอยู่ตรงไหน […]

เลือกตั้ง 62 : ฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง

#เสียงทุกเสียงมีความหมาย ทีมข่าว #CTV  (สำนักข่าวของสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา) อยากฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง เราจึงใช้วิธีการหาข้อมูลแบบ crowdsourcing โดยให้ทีมข่าวที่เป็นชาติพันธุ์ตั้งประเด็นชวนเพื่อน ๆ คุยว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไรเพื่อเขาบ้าง […]

เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย

 หยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดให้ประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ สมาคมรักษ์ทะเลไทยพัฒนาข้อเสนอร่วมกันเพื่อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรควาระเลือกตั้ง 62  […]

เลือกตั้ง 62 : เป็นโสด!!! ทางการเมือง – คุณสมบัติ First Time Voter

“เป็นโสด!!!! ทางการเมือง” ก็ยังไม่เคยเลือกใครมาก่อน…ยังไม่เคยถูกพรรคการเมืองไหนหมั้นหมาย นี่คือคุณสมบัติโดดเด่นของ First Time Voter คนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้ง 2562 ซึ่งเนื้อหอมมากๆ […]

เลือกตั้ง 62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อแก้โจทย์ที่ดิน

เลือกตั้ง 62 : แก้โจทย์ที่ดินให้ตอบโจทย์ประชาชน ออกข้อสอบวัดใจพรรคการเมือง       เรื่องที่ดินเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ   คนที่ผู้อาสามาบริหารประเทศต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและตอบสนองคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ประชาชนผู้อยู่กับสถานการณ์ปัญหาที่ดินหลายรูปแบบ ทั้งเขตเมือง ชนบท […]

1 2 3 219