ทำไม? ต้องมีทีวีชุมชน

หลังจากที่ กสทช. มีแผนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล และมีแผนการกระจายการถือครองคลื่นความถี่ให้กับภาคชุมชน เป็นโอกาสที่ชุมชนจะสามารถเข้ามาใช้คลื่นความถี่ เพื่อการสื่อสารในชุมชน หรือที่เรียกว่า “ทีวีชุมชน” การเกิดทีวีชุมชนในยุคทีวีดิจิตอล ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก […]

บทเรียนจากรอยเลื่อน ตอน เขื่อนแม่สรวย

     เขื่อนแม่สรวยกับแผ่นดินไหว คือภาพสะท้อนความกังวลของชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน  ชาวบ้านได้พยายามลุกขึ้นมาหาคำตอบ โดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขื่อนร่วมกับกรมชลประทาน แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงกังวลใจถึงความปลอดภัยของตัวเขื่อนอยู่      แม้จะผ่านมาร่วม […]

แกนนำเกษตรกรส่งไปรษณียบัตรถึงคสช.

3 กรกฎาคม 2557   9.30 น. นายธนา ยะโสภา แกนนำสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือที่ต้องโทษคำพิพากษาของศาลและได้พ้นโทษ จะเข้าร่วมกับพี่น้องสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือราว 100 […]

สหพันธ์เกษตรกรเหนือ ร้อง คสช.เร่งแก้ปัญหาที่ดิน

แกนนำเกษตรกรพ้นคดีร่วมกิจกรรมส่งไปรษณียบัตรถึงคสช. 3 ก.ค. 2557 9.30 น. นายธนา ยะโสภา แกนนำสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือที่ต้องโทษคำพิพากษาของศาลและได้พ้นโทษ จะเข้าร่วมกับพี่น้องสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือราว […]

ปลูกป่า รักษาป่าลุ่มน้ำยม

เครือข่ายลุ่มน้ำในภาคเหนือ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นบริหารจัดการน้ำ 3.5 ล้าน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการจัดการน้ำโดยชุมชนและร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำในตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าช่วยกันรักษาป่าผืนป่า ชาวบ้าวตำบลสะเอียบ อำเภอสอง […]

ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม

แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ) เรื่อง ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม   ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเดินหน้าปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ […]

1 220 221 222 223 224 228