P-MOVE แถลงเดินหน้าเลือกตั้งควบคู่ปฏิรูป

P-MOVE  แถลงผ่าวิกฤติประเทศไทย เดินหน้าเลือกตั้ง ควบคู่การปฏิรูปประเทศไทย  ระบุบทเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในอดีตเห็นชัดประเทศต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาเปลี่ยนกฏเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เตรียมเสนอรายละเอียดปฏิรูปแต่ละประเภทในเวทีพรรคการเมืองพบประชาชน  (ภาพจากเฟศบุ๊ค ขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม) วันนี้ (๑๖ […]

Re: หลายสถาบันและนิสัต-นักศึกษาแถลงการณ์คัดค้านนิรโทษกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   กลุ่มเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสระวงรี  พร้อมทำกิจกรรมคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  พร้อมแจกใบปลิวคัดค้าน ที่ระบุข้อความทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปมา

แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย)

 แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน […]

1 228 229 230