คืนวิถีสู่ชีวิตชาวนา พลเมืองข่าว

  ข้าวคือผลผลิตส่งออกเป็นอันดับต้นของไทย แต่เหตุไฉนชาวนายังเป็นหนี้ ?? รายการพลเมืองข่าว ตอน คืนวิถีสู่ชีวิตชาวนา  หลายปัจจัยที่ทำให้ชาวนาพบเจอกับหนี้สินซ้ำๆ แม้หลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ แต่ดูเหมือนว่าชาวนายังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรแบบเดิมๆ […]

คืนวิถีสู่ชีวิตชาวนา พลเมืองข่าว

  ข้าวคือผลผลิตส่งออกเป็นอันดับต้นของไทย แต่เหตุไฉนชาวนายังเป็นหนี้ ?? รายการพลเมืองข่าว ตอน คืนวิถีสู่ชีวิตชาวนา  หลายปัจจัยที่ทำให้ชาวนาพบเจอกับหนี้สินซ้ำๆ แม้หลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ แต่ดูเหมือนว่าชาวนายังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรแบบเดิมๆ […]

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ผ่านรับน้องรถไฟ

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จัดรับน้องรถไฟ ปลูกฝังความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมไทยตลอด 4 ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” นั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน […]

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ผ่านรับน้องรถไฟ

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จัดรับน้องรถไฟ ปลูกฝังความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมไทยตลอด 4 ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” นั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน […]

บนเส้นทางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่

คนทำงานชายแดนใต้ร่วมมองทิศทางการพูดคุยสันติภาพปาตานี พล.ต.นักรบ ชี้การพูดคุยจะเดินหน้า นักวิชาการ-นักสิทธิ ขอส่งต่อหลายข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาล ส่วนภาคประชาสังคม ขอพื้นที่การมีส่วนร่วม พร้อมท้าทายพลังทางสังคม “แล้วคุณจะทำอะไร?” เมื่อเวลา […]

ทำไม? ต้องมีทีวีชุมชน

หลังจากที่ กสทช. มีแผนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล และมีแผนการกระจายการถือครองคลื่นความถี่ให้กับภาคชุมชน เป็นโอกาสที่ชุมชนจะสามารถเข้ามาใช้คลื่นความถี่ เพื่อการสื่อสารในชุมชน หรือที่เรียกว่า “ทีวีชุมชน” การเกิดทีวีชุมชนในยุคทีวีดิจิตอล ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก […]

บทเรียนจากรอยเลื่อน ตอน เขื่อนแม่สรวย

     เขื่อนแม่สรวยกับแผ่นดินไหว คือภาพสะท้อนความกังวลของชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน  ชาวบ้านได้พยายามลุกขึ้นมาหาคำตอบ โดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขื่อนร่วมกับกรมชลประทาน แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงกังวลใจถึงความปลอดภัยของตัวเขื่อนอยู่      แม้จะผ่านมาร่วม […]

1 228 229 230 231 232 237