ถนนบนดอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่านชำรุดหนัก

ถนนเข้าหมู่บ้านสะจุก แยกจากถนนเชื่อมอำเภอบ่อเกลือ- เฉลิมพระเกียรติ( หมายเลข 1081) เป็นถนนราดยางมากว่า 10 ปี สภาพชำรุดอย่างหนัก เป็นหลุมบ่อลึกมาก […]