สร้างโมเดล”เวียงแหงปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด” นายอำเภอนั่งประธานที่ปรึกษาจัดตั้งคณะทำงาน บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ์ นายอำเภอเวียงแหง นั่งเป็นประธานประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ […]

โรงเรียนปริยัติธรรมบาลีสาธิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จับมือ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เปิดห้องเรียนโรงเรียนปริบัติธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่สามเณร และสร้างศาสนทายาท

  โรงเรียนปริยัติธรรมบาลีสาธิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จับมือ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เปิดห้องเรียนโรงเรียนปริบัติธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่สามเณร และสร้างศาสนทายาท   […]

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แนะเอาปัญหาการดื่มสุราเป็นตัวชี้ความสำเร็จโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

              เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2559  นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม […]

1 2