ลุ่มน้ำแม่แจ่ม : แอ่งอารยธรรมภาคเหนือตอนบน

น้ำแม่แจ่มหรือชื่อเดิมแม่น้ำสลักหินบริเวณออบหลวง  หากข้ามสะพานเหนือออบหลวงเดินไปทางด้านซ้ายมือคือดินแดนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน ระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางกลับมาจากการเยี่ยมพี่น้องปกาเกอญอที่แม่ซา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำลังต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม ผมได้มีโอกาสนำนิสิต CD เข้าไปศึกษาแหล่งโบราณคดีที่ออบหลวง  ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำแม่แจ่มทางตอนล่างของลุ่มน้ำ […]

ผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองเมืองเลยลงมติให้นำ 6 ข้อเรียกร้องของชาวบ้านไปใช้แก้ไขปัญหา

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหมืองทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย ทำประชามติคัดค้านข้อเสนอของทหารและการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดำเนินการโดยทหารและจังหวัดเลย และมีมติให้เร่งนำข้อเสนอของชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา […]

งานวิจัยชี้ป่าภูโนในแหล่งขุดเจาะก๊าซดงมูลเป็นแหล่งความหลายหลายของหอยทากบกที่สำคัญของประเทศ

งานวิจัยของนักชีววิทยาเผยภูโนเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพหอยทากบกชุกชุมสูงที่สุดที่เคยมีรายงานในประเทศไทยและจะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะก๊าซ งานวิจัยดังกล่าวดำเนินโดย นายศิริชัย ศรีหาตา นิสิตปริญญาโท อาจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตีพิมพ์เป็นบทความเรื่อง “ความหลากชนิด […]

งานวิจัยชี้ป่าภูโนในแหล่งขุดเจาะก๊าซดงมูลเป็นแหล่งความหลายหลายของหอยทากบกที่สำคัญของประเทศ

งานวิจัยของนักชีววิทยาเผยภูโนเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพหอยทากบกชุกชุมสูงที่สุดที่เคยมีรายงานในประเทศไทยและจะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะก๊าซ งานวิจัยดังกล่าวดำเนินโดย นายศิริชัย ศรีหาตา นิสิตปริญญาโท อาจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตีพิมพ์เป็นบทความเรื่อง “ความหลากชนิด […]

เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

งานวิจัยศาลาภูมิ (Sala Phoum) คืองานวิจัยไทบ้านซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากชุมชนบริเวณเกาะและริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสตึงเตร็งหรือจังหวัดเชียงแตงของกัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของ Culture and Environment Preservation Association […]

เปิดงานวิจัยศาลาภูมิ (วิจัยไทบ้าน) แม่น้ำโขงใต้เขื่อนฮูสะโฮง

งานวิจัยศาลาภูมิ (Sala Phoum) คืองานวิจัยไทบ้านซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากชุมชนบริเวณเกาะและริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสตึงเตร็งหรือจังหวัดเชียงแตงของกัมพูชา ภายใต้การดำเนินงานของ Culture and Environment Preservation Association […]