ภาคีวัฒนธรรมร่วมเสนอยุทธศาสตร์รวมพลังวัฒนธรรมพลิกวิกฤต

ภาคีวัฒนธรรมร่วมเสนอยุทธศาสตร์รวมพลังวัฒนธรรมพลิกวิกฤต เสนอรัฐเร่งช่วยเหลือศิลปิน ฟื้นฟูงานศิลปะวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับเอกชนและภาคส่วนต่างๆ เปิดเทศกาลวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยสถาบันรามจิตติ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

จะเป็นครูก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนครู?

ไม่เห็นต้องเรียนครูก็เป็นครูได้ ? “ครูที่ดี” จะเป็นใครก็ได้ แต่ไม่ใช่ “ใครก็ได้” จะสามารถเป็นครูที่ดี : นี่เป็นคำจำกัดความสั้นๆที่คิดว่าน่าจะครอบคลุมหลักคิดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ ….จากดราม่าเรื่องคนเป็นครูต้องเรียนครูวนเวียนอยู่ในหัวผมมานานมากเพราะหลายประเด็นหลายเหตุผลยังดูเหมือนขัดแข้งไม่ลงตัวจนบางที่ดูแล้วเหมือนคนที่กำลังเถียงกับตัวเอง  […]

จะเป็นครูก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนครู?

ไม่เห็นต้องเรียนครูก็เป็นครูได้ ? “ครูที่ดี” จะเป็นใครก็ได้ แต่ไม่ใช่ “ใครก็ได้” จะสามารถเป็นครูที่ดี : นี่เป็นคำจำกัดความสั้นๆที่คิดว่าน่าจะครอบคลุมหลักคิดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ ….จากดราม่าเรื่องคนเป็นครูต้องเรียนครูวนเวียนอยู่ในหัวผมมานานมากเพราะหลายประเด็นหลายเหตุผลยังดูเหมือนขัดแข้งไม่ลงตัวจนบางที่ดูแล้วเหมือนคนที่กำลังเถียงกับตัวเอง  […]