นักข่าวพลเมือง : STEM ศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งจากปราชย์ชุมชน และคนรุ่นใหม่ ซึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการนำหลักวิทยาศาสตร์อย่างง่าย หรือ “STEM ศึกษา” มาปรับใช้ในการเกษตรด้วย จะเป็นอย่างไร

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปูหาดเจ้าสำราญ

เพราะรู้ดีว่าทรัพยากรในท้องทะเล คือ ต้นทุนสำคัญที่หล่อเลี้ยงพวกเขา ชาวชุมชนหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี จึงรวมตัวกันทำธนาคารปูเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเล โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการออกทะเล แต่ละครั้งเรือประมงพื้นบ้านหนึ่งลำจะส่งแม่ปูไข่เข้าธนาคาร 1 […]

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนภูทับเบิก

คุณบัณฑิต  โคตรรมณีนักข่าวพลเมือง สำรวจ “ภูทับเบิก”หลังความเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการท่อซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเข้าไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรก่อนถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ท สำหรับคนในพื้นที่มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ออกอากาซวันที่ 7 พ.ย. 2558 […]

นักข่าวพลเมือง : คืบหน้าสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

ติดตามสถานการณ์หมอกควันที่ภาคเหนือ ก่อนมีการเปิดเวทีพูดคุยถึงแนวทางแก้ไข ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 19.00น.