กลางเมือง ตอน ค๊อส เพล่ย์ เย่อร์

หากย้อนไปสมัยในวัยเด็ก คุณผู้ชมเคยมีตัวการ์ตูนหรือตัวละครจากหนังในดวงใจกันบ้างไหมค่ะ สำหรับใครที่คลั่งไคล้หรือชื่นชอบตัวละครนั้นมากๆ ก็อาจจะแสดงออกด้วยการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากในฉากหนัง, จากการ์ตูน หรือจากเกม และมีการแสดงท่าทางหรือบุคลิกตามตัวละคร นั่นคือการ "ครอสเพลย์" อย่างหนึ่ง […]

ก(ล)างเมือง ตอน เดิน

"ถนน" เป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่ใช่ "ถนน"ในนิยามที่เราท่านเข้าใจในปัจจุบันนี้นะคะ ถนนในยุคก่อนไม่ได้มีเพื่อการสัญจรเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมของชุมชนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า การพบปะสนทนากัน หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทว่าการพัฒนาในโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ […]

ก(ล)างเมือง ตอน ตำไทย ตำลาว

เมื่อพูดถึงส้มตำ เรามักจะนึกถึงคนอีสานซึ่งเป็นผู้เผยแผ่วัฒนธรรมการบริโภคส้มตำไปสู่คนในภาคอื่นๆ  จากอดีตที่คนอีสานใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ ผักและผลไม้ถิ่นนำมาตำส้มตำรับประทานกันในหมู่ชุมชน กระทั่งคนอีสานย้ายถิ่นมาหางานทำตามเมืองใหญ่ ส้มตำก็ติดตามมากระทั่งกลายเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับทุกคนทุกชน และวัตถุดิบที่ใช้ก็ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนรสชาติให้เหมาะกับคนแต่ละกลุ่ม ทำให้เกิดส้มตำที่หลากหลาย […]

ก(ล)างเมือง ตอน กับข้าวมาแล้ว

เศรษฐกิจที่เติบโตโดยมีเมืองเป็นศูนย์กลาง และการเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างขนานใหญ่ ทำให้เมือง ขยายตัวในอัตราเร่ง อย่างไรก็ดี เรากลับพบว่า แม้ชีวิตในเมือง จะทันสมัย แต่โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค ต่างๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เพราะค่าไฟเราไม่เท่ากัน

เราไม่อาจปฏิเสธเรื่องของการใช้พลังงานไปได้ ทุกอย่างที่อยู่รายล้อมตัวเราล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งนั้น เรียกว่าเราคงไม่สามารถจิตนาการถึงชีวิตปัจจุบันได้หากปราศจากพลังงานกันเลย อย่างไรก็ดี ในสังคมที่พยายามจะเป็นอุตสาหกรรมอย่างสังคมไทย ความต้องการพลังงานนั้นมีมากไปกว่าเพื่อให้ครัวเรือนอยู่ได้ วันนี้ อัตราการผลิตพลังงานในบ้านเราจึงถูกกำหนดขึ้นด้วยเหตุผลทางตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ในนามของความเจริญนั้น ผู้ที่แบกรับต้นทุนคือเจ้าของครัวเรือนธรรมดาๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน บ้านของคนสร้างบ้าน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาแสวงหางาน หาชีวิตที่ดีกว่า จนถึงวันนี้เรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านราว 4 ล้านคน ที่ทำงานเสี่ยง สกปรกและแสนลำบาก หรือที่คนไทยไม่ทำ เช่น […]

ก(ล)างเมือง ตอน เมืองสูงวัย

วิวัฒนาการด้านการแพทย์ นโยบายทางเศรษฐกิจ การคุมกำเนิด และปัจจัยต่างๆ ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป สังคมไทยกำลังกลายเป็นสังคมชรา หน้าตาของประเทศกำลังเปลี่ยนตามสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง….คนในวัยทำงาน ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ กำลังจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการดูแล […]

1 4 5 6 7 8