ก(ล)างเมือง ตอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดกับชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยที่วัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่เมื่อเมืองเติบโตจากความรู้และวิทยาการทางฝั่งตะวันตก บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาความรู้เริ่มลดน้อยลง ขณะที่นิยามศูนย์กลางของชุมชนเปลี่ยนไป ทำให้คนเดินเข้าวัดด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนเดิม และเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สถาบันทางสังคมแห่งนี้ […]

ก(ล)างเมือง ตอน คนทางเท้า

ชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันของเมือง ทำให้วิถี การดำรงชีพ ต้องรวดเร็ว สะดวก ประหยัดทั้งเงินและเวลา พื้นที่สาธารณะของเมือง อย่างเช่น ทางเท้า ฟุตบาท […]

ก(ล)างเมือง ตอน บ้านไม่มีเลขที่

นับแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งออกแบบให้ชนบทหนุนเสริมการเติบโตของภาคเมือง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหนุ่มสาวจำนวนมาก  อพยพเข้ามาหาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง บางคนประสบความสำเร็จสามารถเติบโตและฝังรากเป็นคนเมือง  แต่ก็มีจำนวนมากที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน กลายเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ ตามใต้สะพาน ที่รกร้างของเมือง รอวัน […]

ก(ล)างเมือง ตอน รับนะ 24 ชั่วโมง

ใครที่ต้องเดินทางในเมือง ไม่ว่าจะชั่วโมงไหนๆ คงเคยใช้บริการแท็กซี่กันใช่ไหมคะ…แท็กซี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสบาย สำหรับเมืองใหญ่ที่ระบบขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองการเดินทางของผู้คนได้ และนับวันจำนวนรถแท็กซี่ในเมืองใหญ่ๆ ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นตามการเติบโตของเมือง     เราใช้บริการแท็กซี่กันเป็นประจำ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เธอไม่ขอ ฉันก็จะให้

ในช่วงปลายฤดูมรสุมอย่างนี้  ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เสี่ยงกับภาวะท่วม  แม้ว่าพายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะไม่ได้มีความรุนแรงมากมาย แต่ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน สร้างความกังวลว่า อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่แล้ว หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ พยายามหาแนวทาง มาตรการเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว หากแต่แผนการจัดการและวิธีการป้องกันน้ำท่วมที่ปรากฏในบางพื้นที่ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เรารักคันกั้นน้ำ

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ทำให้หลายจังหวัดในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ภาพประชาชนจำนวนมากต้องลอยคอออกมาของความช่วยเหลือจากรัฐ,สนามบินดอนเมืองหรือเส้นทางคมนาคมหลักของเมือง รวมถึงย่านธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศจมอยู่ใต้น้ำยังติดตาและกลายเป็นภาพจำที่ทำให้เรากังวลเมื่อยามเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งในปีนี้ แน่นอนว่า รัฐบาลก็พยายามหาทางป้องกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คือ การสร้างผนังกั้นน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แต่ประเด็นสำคัญคือ […]

ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

"รับจ้างทั่วราชอาณาจักร" แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาหนะที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในที่ๆ ระบบจราจรขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองกา­รเดินทางของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา­พ พวกเขาและเธอให้บริการรับ-ส่งจนกลายเป็นกิ­จวัตร การเดินทางประจำวันของคนเมือง และมีไม่น้อยที่สนิทสนม […]

1 5 6 7 8