ก(ล)างเมือง ตอน ครูบอยระลึกบ้าน

ช่องว่างทางโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองกับคนชนบทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อรัฐซึ่งทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ออกแบบให้ชนบทต้องเสียสละเพื่อการเติบโตของเมือง ทำให้ประชาชนในภาคการเกษตรจำนวนมหาศาลต้องเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง ขณะที่บางส่วนที่ยืนยันจะดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากญาติพี่น้องที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเมือง แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี ปัญหาช่องว่างจากการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยังไม่ถูกแก้ไข รายการกลางเมือง ตอน […]

ก(ล)างเมือง ตอน แรงงานต่างบ้าน

การเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 10 ประเทศ ภายในปี 2558 อาจทำให้เราจินตนาการว่า เมืองไทยจะเต็มไปด้วยผู้คนจากประเทศ เพื่อนบ้านที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ จริงๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน สารตั้งต้น

ข้าว..อาหารหลักของคนไทย  ชาวนา..กระดูกสันหลังของชาติ "ใช่… ชาวนาปลูกข้าว แต่ข้าวเหล่านั้นอาจไม่ได้สวย-สุก-บน-จาน-คุณ" ..กลไกตลาดและความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ รวมถึงชาวนาคลองโยง จ.นครปฐม […]

ก(ล)างเมือง ตอน แถวนี้แม่งเขื่อน

นับจากที่ชาติไทยก้าวสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม จังหวะชีวิตคนไทยถูกเร่งให้เร็วขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมากมายถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และอื่นๆ ที่ทำให้เมืองเติบโต   ทว่าในนามของการพัฒนานั้น มีคนจำนวนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชาติ  พวกเขาต้องแบกรับต้นทุนการพัฒนาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง  […]

ก(ล)างเมือง ตอน โรตีแมน

โรตีคืออาหารหวานๆ ที่เรารู้จักกันดี เรากินโรตีกันบ่อยครั้ง และหลายคนมักคิดว่าคนขายโรตีคืออาบังหรือแขก ความจริงแล้วพวกเขาคือ พี่น้องชาวโรฮิงยา ชาติพันธุ์ที่ไม่มีแผ่นดินไหนที่สามารถเรียกได้ว่าบ้าน พวกเขาเดินทางข้ามแดนมาเพื่อหาที่พักพิง ที่ที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ โดยมีความฝันคล้ายกับคนอีกหลายล้านคนในเมืองนี้ […]

1 6 7 8