ความรู้สึกที่มีต่อ โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่”

เมื่อวานนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผมไปทำฝายมา โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่” จะว่าเหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยนะ แต่ผมรู้สึกภูมิใจมากกว่า […]

ความรู้สึกที่มีต่อ โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่”

เมื่อวานนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผมไปทำฝายมา โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่” จะว่าเหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยนะ แต่ผมรู้สึกภูมิใจมากกว่า […]