บ้านมั่นคงโครงการ 3 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

บ้านมั่นคงโครงการ 3 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด                 เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 22 มิย. 2558 […]

โรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงพยาบาลแม่สอดออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่ออกรับบริจาคโลหิตจากทางคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า 60 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายน

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายน                              ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ระจำเดือนมิถุนายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์ คงกล่อมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ […]

1 182 183 184