22 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 22 เดือน กันยายน 2559 เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี                 ที่ห้องประชุมโกเมน […]

21 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 21 เดือน กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเร่งลงพื้นที่โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาหลังถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนได้รับความเสียหาย สั่งการให้นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หวั่นเกิดเหตุซ้ำ และเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน                 […]

20 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 20 เดือน กันยายน 2559 เทศบาลตำบลแม่กุเปิดตลาดสดเทศบาลตามโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ                 ที่ทำการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุแห่งใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

19 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 19 เดือนกันยายน 2559 จังหวัดตากจัดการประชุมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 4 / 2559 […]

17 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการลงพื้นที่อำเภอท่าสองยางติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทย – เมียนมา บ้านแม่ตะวอ และร่วมพบปะประชาชนสร้างขวัญกำลังใจ […]

16 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 16 เดือน กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 […]

1 2 3 4 184