5 เหตุผลที่ไม่อยากให้ “พี่” สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

5 เหตุผล ที่ไม่อยากให้ “พี่” สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ข้อ 1. เพราะมันเป็นแค่เรื่องของพวกพี่ๆ  รัฐธรรมนูญชั่วคราว […]

10 สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

10 สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 (จากการรัฐประหาร) หรือคุณอาจะเคยรู้ แต่ลืมไปแล้ว […]

วรรคหนึ่ง วันนั้น ในบางบทเพลงวันนี้

ระหว่างรอเดินทางกลับกทม. ผมพาตัวเองแทรกกายเข้าไปในร้านหนังสือแห่งหนึ่งในตัวเมืองจันทบุรี ก่อนหน้านี้ อย่าว่าแต่การเข้าร้านหนังสือ แม้จะเป็นการหยิบหนังสือเก่าบนชั้นวางที่ห้องพักขึ้นมาอ่าน ผมยังไม่มีเวลาในการทำภารกิจนั้นให้สำเร็จได้ ผมอ่านหนังสือไม่จบเล่มมาราวปีกว่าแล้ว นั่นคือข้อเท็จจริง หลังรับหน้าที่ในกอง บก.เว็บไซต์ […]

11 ปี กลุ่มดาวดิน ม.ขอนแก่น “ดาวบนดิน ยังทอแสง สุกสกาว”

โดย : ปกุล อารีย์กรณ์ 1. พึ่งตกปากรับคำเป็นพันธะสัญญา กับคุณโกวิท โพธิสาร ว่าจะลองขีดเขียนเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ถนนนักกิจกรรมทางสังคมของผม […]