เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ต่างใจ … เดียวกัน

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองมาก และมีความสนใจที่หลากหลายในช่วงวัยนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้น เติมเต็มความสนใจและยังเป็นการค้นหาตัวตนด้วย เช่นเดียวกันเยาวชนที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ชุมชนที่นี้จึงมีวิถีชีวิตที่สงบ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ

บ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนชนบทเล็กๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนยังพึ่งพิงวิถีการเกษตร แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตาม ความเร่งรีบกับการออกไปเล่าเรียน ออกไปทำงานในแต่ละวัน เป็นภาพที่เห็นได้ในทุกๆเช้า […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ

  ป่าพรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่กว่า 2 แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ผืนนี้ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ทางนำชีวิต

ทุกๆศาสนาสอนทุกคนที่เป็นศาสนิกชนทำแต่ความดี ปฏิบัติตามครรลองที่วางไว้ในพระมหาคัมภีร์ที่ตนเองนับถือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางนำชีวิต เฉกเช่นศาสนาอิสลามที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นทางนำชีวิต ที่ประทานจากพระเจ้าเอกองค์อัลเลาะห์ ผ่านมายังศาสนทูตท่านนบีมูฮัมหมัด  เป็นบทบัญญัติในการใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นทั้งหลักนิติธรรมทางศาสนาอิสลาม เป็นหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และเป็นหลักรัฐธรรมนูญศาสนาอิสลามที่มุสลิมจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ชีวิตบนรอยเลื่อน

“ผมไม่เคยทำสื่อวีดีโอมาก่อน”  พงพัฒน์และเอกราชพร้อมใจกันตอบ เมื่อผมถามถึงประสบการณ์การทำสารคดี ในคราวไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มการอบรมผลิตสื่อสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับ สพฐ นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน ระหว่างนั้น ผมได้ยินครูและเด็กกลุ่มนี้ซึ่งมาจากโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ สองกำลังสื่อ ตอน คนคืนป่า ป่าคืนเล

บ่อยครั้งที่บทเรียนอันเจ็บปวด ก็จำเป็นต่อการเตรียมรับมือกับการคุกคามที่อาจรุนแรงกว่า เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หลายสิบปีก่อน ป่าชายเลนที่นี่ถูกรัฐสัมปทานให้ตัดไม้เพื่อเผาถ่าน นาทีนั้นความรุ่งเรืองด้านการค้าถ่านทำให้หมู่บ้านคึกคัก กำนัน ต.คลองยางเล่าว่า […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ต้นไม้อ่อนแรง

วิกฤตการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดน่านมีติดต่อมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบจะอยู่บริเวณปลายน้ำ นั่นคือริมแม่น้ำน่าน รวมถึงโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ที่อยู่ในอำเภอเมืองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ที่นี่มีกลุ่มน้องๆทีมศรีเสริมฟิล์มกับครูบอยและพระครูสุจิณนันทกิจ ทั้งสองกลุ่มรวมพลังกันสร้างความตระหนัก ถึงพื้นที่ต้นน้ำที่ลดลงผ่านสื่อหนังสั้น เรื่อง”ต้นไม้” ที่พยายามสื่อสารบอกถึงความความอ่อนแอลงของต้นไม้ […]

1 2