ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ ที่ บ.สันติสุข อ.ปง จ.พะเยา

หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ บ.สันติสุข อ.ปง จ.พะเยา อัพเดตเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีค.2559 พวกเรากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน […]

ส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ

“นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ ไม่สามารถขึ้นสู่ที่สูงได้…”..โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ได้ยื่นมือช่วยเหลือเยาวชนของจังหวัดพะเยาที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว และไม่มีงานทำ รวมทั้งเยาวชนของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์จปฐ.   […]

เยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบไทยอีสาน”วังขอนแดง” อ.ดอกคำใต้

.ในขณะที่กลิ่นไอของวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองล้านนา..ผ่านไปอุ่น ๆ ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวิถีชิวิตของชุมชนไทยอีสาน  บ้านวังขอนแดงเป็นหมู่บ้านของคนอีสานที่ได้พาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างต่างของภาคอีสาน เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิเป็นต้น และเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวังขอนแดงเมื่อ ปี พ.ศ. […]

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านป่าสัก อ.ภูซาง

เยี่ยมชุมชน บ.ป่าสัก อ.ภูซาง..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามวาระของจังหวัดพะเยา ซึ่งหลังจากที่ผู้นำชุมชนได้เข้าประชุมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ที่โรงเรียนเชียงคำพิทยาคม แล้วได้กลับมาดำเนินการในชุมชน เป็นมรรค […]

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านป่าสัก อ.ภูซาง

เยี่ยมชุมชน บ.ป่าสัก อ.ภูซาง..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามวาระของจังหวัดพะเยา ซึ่งหลังจากที่ผู้นำชุมชนได้เข้าประชุมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ที่โรงเรียนเชียงคำพิทยาคม แล้วได้กลับมาดำเนินการในชุมชน เป็นมรรค […]

1 19 20 21